Doba čtení:1 m, 26 s
Nová cesta od Albrechtické výsypky až na dno lomu měří přibližně 1 300 metrů s převýšením 160 metrů. Foto: wikipedia org

I náhodný pozorovatel si musel všimnout stavebních strojů a ruchu v oblasti od Albrechtické výsypky směrem na dno lomu ČSA, kde těží Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy. V prostoru zbytkové jámy Obránců míru  vznikla nová odstavná plocha a do lomu se buduje nová komunikace.

Projekt nazvaný Zpřístupnění dna lomu ČSA odstartoval závěrečné sanační práce, které budou následně pokračovat navážením hmot pro překrytí uhelné sloje,“ vysvětlil hlavní inženýr Severní energetické Milan Daneš. Práce se zde rozběhly letos na jaře, celkem bude nutné odtěžit a přepravit  asi 220 tisíc m3 hmot, aby mohla být přístupová komunikace vybudována.

Čtěte také:
Muzeum získalo stěnový kombajn
Budou jednou české firmy těžit ve vesmíru?

Nová cesta od Albrechtické výsypky až na dno lomu měří přibližně 1 300 metrů s převýšením 160 metrů. Při výstavbě je potřeba nejprve stabilizovat podložku směsnými pojivy, aby se mohly následně navážet další konstrukční vrstvy nové komunikace, které dosáhnou výšky zhruba půl metru.  Díky tomuto postupu bude komunikace dostatečně únosná a vydrží několik let.  Práce na zpřístupnění dna lomu ČSA by měly být hotové do konce září.

„Po dokončení plynule navážou další sanační práce zaměřené na překrytí a utěsnění uhelné sloje. V první fázi to znamená převézt zhruba milion kubíků hmot po nově vybudované komunikaci do prostoru překrytí sloje v závěrných bočních svazích lomu ČSA a následně tři miliony kubíků hmot v dalších letech,“ doplnil hlavní inženýr. Projekt realizuje společnost Rekultivace Ústí nad Labem a je financován z rezervy na sanace a rekultivace, kterou si ze zákona musí vytvářet každá těžební společnost, která provádí hornickou činnost.