Doba čtení:1 m, 28 s
Vysoký dobývací komplex POP 2010 je připraven. Foto: OKD

V doubravské části dobývacího pole Dolu ČSA finišují přípravy k nájezdu posledního porubního bloku ve zdejším ohradníku, který by měl do konce letošního roku tvořit pilíř těžby v revíru společnosti OKD.

Obfarávku nové stěny ve 40. sloji 22. kry dokončují v prvním letošním kvartále čelbové kolektivy hlavních předáků Ondřeje Špičky a Petra Rojíčka z úseku vedeného Markem Wdówkou, oba vybavené kombajny AM 50. Během ražeb provádějí i složité čerpání důlní vody přitékající z utlumeného Dolu Fučík. Po nich do oblasti nastupuje úsek vybavování a likvidace s hlavním předákem Josefem Hnátem z úseku vedeného Jiřím Macháčkem a také dodavatelé z Carbokovu a CZ Bastav, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Z OKD letos odejdou stovky lidí
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

Bastaváci jako zkušení pleniči a dopraváři během pouhých dvaceti dnů vyplenili a převezli do nového porubu 22 4054 po závěsné dráze ZD 24 D/130 šestašedesát mechanizovaných výztuží DBT 26/55 z vedlejšího ukončeného bloku 224052,“ popsal směnový technik provozu vybavování a likvidace porubů Kazimír Kokotek.

Sekce o hmotnosti okolo osmatřiceti tun podle něj překlízejí vcelku pomocí závěsných lokomotiv LZH DLZ 130F a DLZ 110F a hydraulického zvedacího zařízení HMZ 2×20 DUO od firmy Zampra. Do prorážky 22 4054 s délkou 121 metrů vybavovači instalují po sekcích i kombajn SL 500 Eickhoff, stěnový dopravník PF 6/1042 a podporubový dopravník PZF 11. Pro odtěžení z porubu 22 4054 s průměrnou mocností 4,8 metru chystají 5 linek pásových dopravníků Belt se šířkou 1200 milimetrů.

Velkým kladem je skutečnost, že se překlzecí a vybavovací operace obešly bez pracovního úrazu,“ zdůrazňuje Kokotek. Porub 22 4054 s dobývacím komplexem vysokého POPu 2010 v Doubravském ohradníku zahájí těžbu od první dekády května.