Doba čtení:2 m, 30 s
V OKD pracuje zhruba 2800 kmenových zaměstnanců a okolo 800 dodavatelských pracovníků. Foto: OKD

Jediný a souvislý prostor v průběhu roku, kdy je možno uskutečňovat časově náročné operace na spoustě jindy nonstop využívaných zejména těžních zařízeních, to je pro provoz dopravy v OKD období letní výluky, připomněl jeho vedoucí provozu Vladimír Polášek.

Dalo by se říct, že vždy celých jedenáct měsíců a tři týdny drobnými opravami a úpravami udržujeme naše zařízení v provozuschopném stavu tak, abychom právě vždy v období toho přibližně týdne za začátku letních prázdnin soustřeďovali všechny síly do oprav zásadnějšího charakteru,“ popsal Polášek pro Měsíčník Horník.

Letos to všechno vycházelo ve dnech od soboty 3. do neděle 11. července. V plnící stanici skipu se hodně činila parta předáka Renka Třaskalíka z údržby těžních zařízení. „Obnovili plechy na svislém uzávěru č. 1, přešívali spoje na dopravníku 1400 č. 1 a č. 3, v ústí akumulačního zásobníku č. 2 měnili boční otěrové plechy a prováděli opravy na konstrukcích pásových dopravníků. Ve výsypné stanici kompletně zrekonstruovali kyvný uzávěr č. 1 a na ohlubni vtažné jámy posléze i velkou část podlahových plechů,“ vysvětlil vedoucí provozu dopravy.

Čtěte také:
Co už nemá využití, prodává OKD nejen do šrotu
Seismická aktivita v revíru OKD

Další parta zámečníků údržby těžních zařízení předáka Oldy Navrátila měnila ve skipových dopravních nádobách boční a skluzové otěrové plechy. Šachtoví chlapi ze skipu pod vedením Milana Kluse nahradili opotřebované průvodnice novými a chlapi z vtažné jámy, vedeni Martinem Olšanským, pracovali na rekonstrukci potrubních tahů průměr 500 milimetrů, to aby se předcházelo únikům stlačeného vzduchu.

Činili se, jako každoročně, nasmlouvaní dodavatelé. Polská firma PBSz vyměnila v ústí skipové jámy propadovou klapu, firma SDD svislý uzávěr č.4 a firma INCO engineering provedla na těžním stroji č. 4 roční prohlídku. Všechny tyto tři akce byly provedeny kvalitně, na což jsme u těchto dodavatelů dlouhodobě zvyklí,“ uvedl Polášek.

Na lokalitě Jih také nezaháleli. Parta údržbářů těžního zařízení předáka Venci Dobeše dala na stěžejním těžním zařízení č. 6 nová lana a umožnila narážečům (bez většího přerušení) opět vydávat na povrch a popouštět do dolu ty nejrozměrnější jednotky pro obě lokality. Mimo všechny tyto činnosti je zapotřebí se zmínit také o lokomotivářích, narážečích, zámečnících, strojnících. I o každodenním čerpání důlních vod, což má na Severu pod palcem Pavel Tomiczek a na Jihu Kazek Hrabiec,řekl vedoucí provozu dopravy.

Nekonečným příběhem je podle něj rekonstrukce kolejových tratí dvěma nakladači Hausherr, se kterými přibírají osádky Petra Mynaříka na Severu a Edy Doležala na Jihu. V jámách se našel o výluce volný prostor i pro elektrikáře, kteří pod vedením Jindřicha Číže prováděli podrobnější kontroly optických kabelů a jimi nasmlouvaní dodavatelé z SDD zde instalují kabelové konzoly. Měřiči spolu s odborníky z VŠB-TU Ostrava prováděli měření vodorovných bodů v jámě.

Když se tak dívám na výše uvedené množství prací, co jsme společně zvládli, a hlavně bez úrazu, tak mě napadá přirovnání ve smyslu: Za málo času, fakt hodně muziky!“ zakončil Polášek s poděkováním všem zúčastněným za odvedenou práci.