Doba čtení:2 m, 37 s

Přání je otcem myšlenky. To bezezbytku platí pro hodnocení závěrů klimatického sjezdu COP28, který skončil v Dubaji.

Dohoda, kterou schválili účastníci klimatické konference COP28 v Dubaji, je podle agentur Reuters a AP historickým krokem. „Zástupci téměř 200 zemí světa se na klimatické konferenci COP28 v Dubaji dohodli na potřebě postupného omezování globální spotřeby fosilních paliv s cílem odvrátit ničivé klimatické změny,“ uvádí ve své zprávě ČTK (zde). „V dohodě se uvádí, že účastnické země „budou přispívat k… přechodu od fosilních paliv v energetických systémech, a to spravedlivým, řádným a rovnocenným způsobem… tak, abychom do roku 2050 dosáhli uhlíkové neutrality v souladu s vědeckými poznatky,“ píše dále tuzemská agentura.

Kdo se na svět dívá zelenými brýlemi klimatismu, má jistě důvod k radosti. Realista však vidí, že tato dohoda, stejně jako všechny předešlé, je ve skutečnosti namířena proti emisím oxidu uhličitého z USA či evropských států, které jsou v EU. V důsledku tedy proti jejich průmyslu a životní úrovni. Protože by sice – podle dohody – globální emise životodárného plynu CO2 měly stoupat jen do roku 2025, ale u některých rozvíjejících se států to však může být déle.

Mezi rozvíjející se státy přitom patří Čína a Indie. Dva nejlidnatější státy světa, jež už v minulých letech své dosažení „uhlíkové nuly“ posunuly na rok 2060, respektive 2070. Bez těchto dvou států, které odpovídají za bezmála 40 procent globálních emisí oxidu uhličitého z lidské činnosti, se ovšem nedá uhlíkové neutrality v roce 2050 dosáhnout. A jich se dubajské závazky netýkají.

Za globální oteplování může Pařížská dohoda

Takže bude pokračovat lety zaběhnutý scénář. Ve jménu závazků z Paříže, Kjóta i Dubaje bude dál bruselská zelená levice drtit hospodářství a rozpočty evropských států sdružených v EU požadavky na stále rychlejší dekarbonizaci. Zbabělé vlády členských států budou dále sklápět uši a pokračovat bez náhrady v odstavování stále fungujících zdrojů. Ty budou, za pomoci nesmyslných dotací nahrazovat občasnými zdroji, jejichž množství bude vyžadovat další obrovské investice do distribučních sítí. Zatímco v Číně a Indii si budou nadále zvyšovat spotřebu uhlí, protože jsou „rozvíjející se státy“. Kde je ta hranice rozvíjejícího se státu? Protože státy v EU by se rozvíjely také, kdyby jim v tom Green Deal vší mocí nebránil…

Jestli je „změna klimatu“ zásadním světovým problémem, jehož řešením je uhlíková neutralita v roce 2050, nebo nastane apokalypsa (či co vlastně a kdy?) musí přeci své emise bezodkladně snižovat všichni a především ti největší emitenti. Což už dávno nejsou USA, ani státy v Evropě.

Účastnické země „budou přispívat k…přechodu od fosilních paliv v energetických systémech, a to spravedlivým, řádným a rovnocenným způsobem,“ píše ČTK. Jak s tím jde pardonování Číny a Indie dohromady? Je spravedlivé, aby Čechům, Polákům, Italům, Finům, ale i zeleným Němcům padala životní úroveň, když emise CO2 snižuji reálně nejvíc na světě? A těm, kteří emise nadále zvyšují, aby životní úroveň nadále rostla? Vždyť celá EU odpovídá již jen asi za jejich 7-8 procent a svůj podíl na soustavě snižuje. Za loňský rok o osm procent (zde). Čína s Indií se dohromady blíží 40procentům.

Jestli je cílem „záchrana klimatu“ nemůže mít výjimky, jedno jak zdůvodňované, nikdo. Jestli je cílem něco jiného, je na čase to konečně přiznat.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa