Vzpomínka na Ericha Grünbauma

Erich Grünbaum – „Věřil jsem, že bílinské uhlí bude do budoucna potřeba a že je možné ho těžit v ekonomicky přijatelných podmínkách.“

Uznávaný ekonom, báňský odborník, spoluzakladatel Severočeských dolů, v jejichž top managementu aktivně působil třináct let, pan Erich Grünbaum zemřel ve věku nedožitých 88 let 14. ledna 2017.

Hornictví Erich Grünbaum vnímal od samého dětství. Narodil se v Krupce u Teplic, kde řada příbuzných pracovala v okolních uhelných nebo rudných dolech. Po maturitě na teplickém gymnáziu úspěšně absolvoval Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze (dnes Vysoká škola ekonomická), obor ekonomik průmyslu a dolů, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Rok uhlí
Kam mohla směřovat loňská těžba hnědého uhlí

V roce 1953 začal jako referent ekonomického úseku své dlouhodobé působení v severočeském hnědouhelném revíru. „Brzy jsem si začal uvědomovat, že k tomu, abych byl dobrým odborníkem, budu potřebovat také odpovídající znalosti z oblasti těžebního průmyslu. A tak jsem vystudoval obor Povrchové dobývání na Vysoké škole báňské v Ostravě. Během mé dlouhodobé praxe se toto rozhodnutí ukázalo jako správné a doporučil bych ho všem mladým kolegům ekonomům, aby získali také solidní technické znalosti,“ připomínal důležitost rozšíření ekonomického vzdělání o specifickou problematiku moderní velkolomové těžby.

Z centrální části revíru byl pan Grünbaum na počátku normalizace přeložen na DNT. Přestože byl vysokoškolsky vzdělaným ekonomem a měl již za sebou značné provozní zkušenosti, začínal jako řadový referent ekonomického úseku. Postupně se přes pozice vedoucího plánovacího odboru, vývoje a odborného ekonoma stal v roce 1990 ekonomickým náměstkem DNT. V nelehké době, kdy česká společnost velmi nepřátelsky vnímala hornictví jako jediného viníka špatného životního prostředí a devastace krajiny, se aktivně účastnil jednání o budoucí podobě revíru a jeho transformaci do nástupnických uhelných společností.

Navzdory nepříznivé výchozí situaci ztrátového a zadluženého dolu Bílina věřil v životaschopnost a perspektivu spojení DNT a DB do a.s. Severočeské doly. V nově vytvořené firmě byl v letech 1994 až 2006 finančním ředitelem. Jeho nástupce Jiří Zahradník na svého někdejšího nadřízeného a kolegu zavzpomínal: „S panem Grünbaumem jsem pracoval od roku 1989, všechny materiály se precizovaly a předělávaly tak dlouho, až byly na požadované (téměř dokonalé) úrovni. Pracovní doba byla dlouhá, jak bylo třeba, aby se stihly termíny. Nepamatuji si, že by něco nešlo. Prostě práci a výsledky měl rád.

Mohlo by vás zajímat:
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Lužický kraj se mění v zemi jezer