Zajíček: Musíme změnit myšlení lidí

Letos vzniklo v OKD celých třicet procent úrazů při chůzi. Ilustrační foto: wikipedia.org Petr Štefek

První měsíc druhého kvartálu byl v OKD vyhlášen měsícem bezpečnosti, ale přesto se stalo devětadvacet evidovaných a sedmnáct registrovaných úrazů. Výsledky navíc ovlivnila mimořádná událost z pátku 13. dubna v podobě důlního otřesu na DZ 2. Dubnovou situaci v rozhovoru pro Měsíčník Horník komentoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Jak dopadl čtvrtý měsíc v BOZP v OKD?

Z hlediska úrazovosti patřil právě letošní duben k jednomu z nejhorších měsíců od loňského července. Nicméně, nejzávažnějším byl v tomto období důlní otřes v porubu 300 213/1. Tato mimořádná událost má paradoxně jedno pozitivum – nezaznamenali jsme při ní z hlediska kvalifi kace naštěstí žádný závažný pracovní úraz. Roli zde hrála disciplinovanost horníků, protože na přístupových chodbách, kde došlo k tlakovým projevům, se v době otřesu už nikdo nenacházel.

Čtěte také:
Expert ČSSD: Poslanci energetice nerozumí
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

Znamená to, že horníci dostali varování?

Ano, na příkaz geomechanika závodu nechala inspekční služba vyklidit ohrožený prostor, což se pod vedením hlavního předáka Pavla Pospíchala podařilo. Tento pokyn přišel na základě nárůstu seismické aktivity před otřesem – v 9:25 předcházel totiž otřesový jev o intenzitě 3,3×105 J – a byl také důsledně splněn. Poté se náhle v 10:03 h uvolnila v horském masivu nahromaděná energie o hodnotě 2,2×106 J. Na povrchu se to projevilo takřka jako při malém zemětřesení. V té době se však nacházela osádka porubu bezpečně v sekcích mechanizované výztuže, případně daleko mimo oblast ohroženou důlním otřesem.

Co následovalo bezprostředně po otřesu?

Pro toho, kdo zná důlní podmínky v OKD a cítí odpovědnost za své kolegy, byly bezesporu nejhorší první minuty po mimořádné události – v tomto případě důlním otřesu – kdy se ještě přesně nevědělo, jaké byly následky. Bezprostředně po něm hlásili čtyři horníci zranění, na které měly vliv zejména tlakové projevy v samotném porubu na pilíři. Naopak k nejsvětlejším okamžikům patřilo zjištění, že je zasažená oblast zkontrolovaná a že se nikomu jinému už nic nestalo. Vždyť případů, kdy došlo ke geomechanickému jevu většímu než 105J, jsme jen letos v OKD zaznamenali devatenáct.

Jak se dá hodnotit dubnová kampaň BOZP?

Hranice úspěchu a neúspěchu v bezpečnosti se těžko vyjadřuje jen samotnými čísly – tedy počty úrazů a ještě jen za konkrétní měsíc. Práce v této oblasti, a v důlním hornictví zvláště, musí být totiž systematická a kontinuální. Dubnových sedmnáct registrovaných úrazů je samozřejmě z dlouhodobého hlediska nepřijatelný výsledek a nechci vše svádět jen na již zmiňovanou mimořádnou událost. Vždyť například celých třicet procent úrazů vzniklo letos při chůzi. Ve čtvrtém měsíci jich bylo pět. Po dubnové kampani nicméně přidělíme v OKD třem kolektivům rubání a jedenácti kolektivům příprav Statuty bezpečného pracoviště i s příslušnými odměnami. Odměny získá rovněž čtyřiadvacet kolektivů v kategorii ostatní jak z důlních, tak povrchových závodů. A dále přes pět stovek zaměstnanců za jejich kladný přístup k BOZP, ti pak obdrží vstupenky na hudební festivaly či ruční hasicí přístroje do domácností.

A pokud nezabere motivace, přijde represe?

Ne jen ta. Pro nás je základní prioritou měnit myšlení lidí ve vztahu k BOZP a k tomu slouží právě pozitivní motivace k bezpečnému chování. Věřím, že se vyplatí investovat do motivačních akcí. Je to určitě jedna z cest, jak snižovat úrazovost – a pokud se to neprojeví v dubnu, tak věřím, že v dalších měsících. Ukázalo se, že dobrým prvkem bezpečnostní kampaně jsou školení horníků ve Štramberku s účinky výbuchů na vlastní kůži., Od roku 2015 je absolvovalo přes tisíc zaměstnanců OKD a které v květnu a červnu pokračují. Také se však může ukázat, že je nezbytné střídat formy: Pokud nezabere kladná motivace, může následovat represe! Je třeba si uvědomit, že jde o lidské životy. Já osobně nejvíce preferuji odměnu za bezpečnou práci ve formě jistoty zaměstnání a motivující mzdy za práci v rizikovém prostředí. A jestliže něco z toho schází, tak se s lidmi obecně špatně pracuje.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly