Doba čtení:2 m, 9 s
Ilustrační foto: Vršanská uhelná, Foto: Tomáš Malý.

Kolektivní vyjednávání ve společnostech skupiny Sev.en Energy bylo dokončeno a uzavřeno.  Personální ředitelka skupiny Gabriela Sáričková Benešová považuje vyjednaný kompromis, který všem zaměstnancům zaručuje navýšení příjmů, za zaměstnavatele za velkorysý.

Uvědomujeme si, jak náročná je současná situace pro většinu našich zaměstnanců. Kolektivní vyjednávání ale není jen o aktuálním roce. Snažili jsme se proto dojednat takové navýšení příjmů, abychom mohli dostát závazků k zaměstnancům i v dalších letech. Za dojednaný kompromis se, myslím, nemusí stydět ani zaměstnavatel, ani odbory,“ komentovala výsledek vyjednávání  Sáričková Benešová.

Takzvanou velkou kolektivní smlouvu máme ve většině společností skupiny uzavřenou od loňska s platností do roku 2024. Řešily se proto především dodatky, které se týkaly mzdových ujednání. Každá společnost skupiny si vyjednává svou vlastní kolektivní smlouvu, svůj vlastní dodatek. Snažíme se vyrovnat rozdíly v principech, výpočtech i struktuře benefitů, které v jednotlivých kolektivních smlouvách jsou, a částečně se nám to podařilo. I když úplné narovnání podmínek ještě bude nějaký čas potřebovat,“ uvedl HR manažer skupiny a vedoucí vyjednávacího týmu zaměstnavatele Petr Mrvík.

Poptávka po uhlí je vysoká. Těží se na maximum

S ohledem na všechny okolnosti a překážky, které nám v podobě daní a zastropování cen vložil do cesty stát, se dá z našeho pohledu označit kolektivní vyjednávání za úspěšné. Nejde jen o mzdový nárůst, který se podařilo vyjednat více jak dvaapůlkrát vyšší, než bylo domluveno v kolektivní smlouvě z roku 2022, ale také o celou řadu dalších bonusů a příplatků,“ uvedl předseda sdružení odborových  organizací skupiny Jaromír Franta.

Ve všech společnostech se zaměstnavatel se zástupci odborových organizací dohodl o navýšení příjmu zaměstnanců. V průměru mezi roky 2022 až 2023 až o 15 %, z toho 1 % má v pravomoci rozdělit generální ředitel dané společnosti. Aktuální navýšení příjmů v roce 2023 závisí na tom, jaký procentuální nárůst pro rok 2022 dohodly odbory při vyjednávání v loňském roce. U některých společností šlo o 4 % , u jiných o 5 %. Pro rok 2023 by tak navýšení mělo být v průměru 10, případně 11 % průměrného výdělku, což je významně více než původně domluvený mzdový růst na rok 2023.

Je potřeba si uvědomit, že domluvený růst průměrného výdělku se nerovná růstu tarifní mzdy. Do tarifu jde jen část domluveného navýšení. Navíc rozdělení prostředků není vždy plošné a může se v  jednotlivých společnostech mírně lišit,“ upozornil Mrvík a dodal: „Nad rámec mzdového růstu byly dohodnuty i další nadstandardní motivační prvky, jako je například výkonnostní bonus nebo rozšíření odměn za plnění vážené technické disponibility v roce 2023 nebo i například odměna za doporučení nového zaměstnance.