Doba čtení:1 m, 46 s
Hlavním důvodem úprav je zvýšení kapacity trati, po které putuje uhlí z lomu Vršany do počeradské elektrárny. Foto: Sev.en Energy

Provoz mezi lokalitou Vršany a Elektrárnou Počerady se v polovině září na necelý týden zastavil. Důvodem nebyla mimořádná událost, ale úpravy  na železniční trati, která těžební společnost spojuje s elektrárnou. Po jejich dokončení je provoz a zásobování elektrárny plynulejší.

Na trati se rozšiřoval svah a posouvala výhybka 1A. Prodloužení koleje a posunutí výhybky o 34 metrů bylo v plánu už během rekonstrukce vlečky v letech 2019 a 2020, nakonec k tomu nedošlo. Trať totiž kříží produktovody, takže jsme tuto akci vyčlenili a začali připravovat projektovou dokumentaci a podklady pro stavební řízení,“ vysvětlil Jaroslav Ježek, technik PZF úseku řízení technického ředitele Sev.en Inntech.

Hlavním důvodem úprav je zvýšení kapacity trati, po které putuje uhlí z lomu Vršany do počeradské elektrárny. „V současnosti dodáváme do Počerad soupravy s jedenácti vozy typu FALLS 11, k ostatním odběratelům až s dvaatřiceti. Prodloužení koleje umožní, že se na trati dokážou vyhnout i delší soupravy. Po dohodě s elektrárnou tak nyní můžeme do Počerad posílat patnáct až šestnáct vozů v jedné soupravě. Zároveň se usnadní i manipulace s delšími vlaky, které nyní můžeme rozdělit pouze na dvě části a nikoli na třetiny, jak tomu bylo doposud,“ doplnil Jaroslav Ježek.

Dlouhý: Klimatická politika ohrožuje český průmysl

Veškeré úpravy na železniční vlečce se podařilo zvládnout v termínu. Přípravné práce na trati začaly v  předstihu, samotná výluka trvala od 10. do 16. září. Kromě rozšíření svahu a posunutí výhybky bylo potřeba posunout návěstidla, na kolejích doplnit počítače náprav, posunout přestavník spolu s výhybkou a zapojit veškerou kabeláž včetně zajištění funkčnosti systému zabezpečení tratě. Podél trati vede optický kabel do počeradské elektrárny a rozvodny Lišnice, který se rovněž musel prodloužit a přeložit. „Termín jsme dodrželi hlavně proto, že většinu prací zajišťovaly firmy, s nimiž jsme spolupracovali na generální opravě trati a nesmíme opomenout ani významnou spolupráci s úsekem kolejové dopravy při této investiční akci. V následujících týdnech budeme upravený traťový úsek sledovat, zda vše funguje bez potíží,“ uzavřel technik PZF.