Zemědělské rekultivace si se suchem poradily

Na rekultivovaných plochách Vršanské uhelné se také prakticky celý rok pasou krávy. Foto: Vršanská uhelná

Zemědělské rekultivace v okolí lomu Vršany, patřícího do skupiny Sev.en Energy,  vzdorují suchu a oproti celorepublikovému trendu se letos na polích kolem lomu sklidilo o dvacet procent více obilí než v loňském roce.

Půda na polích v okolí Vršan zvládá suchá a horká léta bez větších problémů. Dobře provedená zemědělská rekultivace tak konkuruje ryze zemědělské krajině, ve které úrodu na polích ničí nedostatek půdní vláhy. Společnost Rekultivace, která o pole pečuje, neměnila nijak zásadně ani skladbu plodin. „Nehraje to zas až takovou roli. I když je pravda, že v minulosti jsme pěstovali více travin a nyní převažuje vojtěška, protože si dokáže získávat dusík a svými kořeny dosáhne pro vodu do větší hloubky. Staráme se o zhruba 600 hektarů zemědělských rekultivací, přičemž na polovině této rozlohy pěstujeme obiloviny,“ uvedl Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace. Nejhojněji na rekultivačních polích rostou pšenice, ječmen a oves. Největší část úrody putuje do výkupu zemědělských plodin.

Čtěte také:
Vláda pozdržela zakázky na rekultivace
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Na loukách na rekultivacích zůstává tráva zelená i v průběhu léta. Počasí proto nijak zásadně negativně neovlivnilo ani produkci sena, kterého mají Rekultivace dostatek a dokonce mohou stále vzácnější a chovateli žádanější seno prodávat.

O využití území po těžbě k pěstování zemědělských plodin se rozhoduje ještě před tím, než se vůbec začne těžit. Záměr je součástí dokumentace, kterou těžební společnosti zpracovávají pro úřady a státní orgány už při jednání o povolení k těžbě a v průběhu těžební činnosti ho pravidelně aktualizují. O tom, zda se plocha využije k zemědělské rekultivaci, rozhoduje celá řada faktorů, včetně vlastností daného území. Zemědělské rekultivace se proto objevují spíše v okolí Vršan, naopak lom Československá armáda obklopuje více lesnická a ostatní rekultivace.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo