Doba čtení:1 m, 40 s
Voda v jímkách kolem hlavního čerpadla nikdy nezamrzá díky takzvaným omývacím čerpadlům. Foto: Czech Coal

Těžební provozy už od listopadu pracují v zimním režimu. Teprve začátek prosince však přinesl první skutečný mráz a zařízení se musela přizpůsobit. Test to byl hlavně pro odvodňování a provoz čerpadel důlní vody.  

Tam, kde se k čerpání důlních vod využívá pouze jeden potrubní řad, před zimou ho vypouštíme. Ve chvíli, kdy dojde k náhlým výkyvům počasí, jsme schopni ho do hodiny zprovoznit,“ vysvětlil Petr Sigmund, vedoucí úseku odvodnění Severní energetické. Větší zařízení, jako jsou například hlavní čerpací stanice (HČS) případně pomocná čerpací stanice č. 20, č. 48 v lokalitě ČSA nebo HČS Vršany, pracují v zimním období v automatickém režimu. K čerpání důlních vod jim slouží dva potrubní řady, přičemž v zimě se jeden z nich vždy vypouští. U druhého se automaticky nastavuje čas podle mrazů, kdy se technologie pravidelně spouští, aby v potrubí nezamrzala voda. „Vypuštěný řad je možné při nenadálých změnách počasí opět zprovoznit,“ doplnil vedoucí.

Čtěte také:
Vláda pozdržela zakázky na rekultivace
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Takové podmínky nastaly na přelomu listopadu a prosince, kdy nejprve panovaly holomrazy, následované deštěm. Proto bylo potřeba zprovoznit i na zimu vypouštěná potrubí, aby bylo možné snížit hladinu vody v čerpacích jímkách. „Jen v době z druhého na třetího prosince napršelo třináct milimetrů srážek, navíc se voda v lomech nevsákla, ale stékala přímo do čerpacích stanic,“ poznamenal Sigmund.

Aby nezamrzala čerpadla v jímkách, kam se svádí důlní voda, přidávají se k pontonům na hladině takzvaná omývací čerpadla. Jejich úkolem je čeřit hladinu v okolí hlavního čerpadla, aby nezamrzala.  „V současné době čerpáme důlní vody na šedesáti čtyřech místech ve všech těžebních lokalitách skupiny Sev.en Energy. Do tohoto počtu jsou zahrnuty také odvodňovací vrty. Stěžejní jsou pro nás místa přímo v lokalitách, kde by mohlo dojít k ohrožení těžební technologie,“ uzavřel vedoucí.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo