Změny vedení ERÚ a uhlí

Jak se změní vztah našeho energetického regulátora k uhlí s novým personálním a organizačním uspořádání jeho vedení?

Energetický regulační úřad (ERÚ) je velmi významnou institucí pro český energetický sektor.  Každá obměna ve vedení úřadu je proto důležitým okamžikem a nese s sebou otázku, co nového může výrobcům i spotřebitelům energií přinést. Navíc, současná změna, která nastává od 1.srpna tohoto roku, mění celý způsob rozhodování úřadu, když řízení úřadu prezidentem jmenovaným předsedou nahrazuje nově utvořenou Radou ERÚ najmenovanou českou vládou. Jak se tyto události mohou promítnout do vztahu energetického regulátora k uhlí?

Čtěte také:
Vedení ERÚ přebírá pětičlenná rada
ERÚ: Ať zákazníci zjistí, kolik podpora OZE stojí

Nejprve je třeba se zeptat, zda nějaký takový vztah vůbec byl, a pokud ano, jak vypadal v minulosti.

Energetický regulátor nevznikl proto, aby řešil výhody nebo nevýhody konkrétního energetického mixu, ale na svět se, obrazně řečeno, dívá očima cen energií, zejména těch, které reguluje. Energetické zdroje, včetně uhlí, vnímá tou měrou, jak mohou ovlivnit konečné ceny energií a uhlí má v tomto smyslu stále velký význam pro ceny tepla.

Uhlí představuje stále bez mála poloviční množství paliva pro výrobu tepla v Česku, viz graf dále. Případný nedostatek uhlí by se negativně promítl do zvýšení cen tepla. Před tím v minulosti opakovaně varovala i odcházející předsedkyně ERÚ, paní Alena Vitásková. Postavila se na stranu prolomení hnědouhelných těžebních limitů. I když úřad nemůže ovlivňovat těžbu a ceny uhlí, byla tím dána najevo jeho slovní podpora této komoditě.

Za druhé se zkusme podívat na složení nově konstituované Rady ERÚ a odhadnout možný vztah jejích nových členů k uhlí a jeho těžbě. Členy historicky první Rady ERÚ jsou Vladimír Outrata (ČSSD), Vladimír Vlk (ČSSD), Rostislav Krejcar (KDU-ČSL), Jan Pokorný (ANO) a Vratislav Košťál (ANO).

Předsedou Rady ERÚ byl jmenován Vladimír Outrata. V jeho sobě lze spatřovat přímou kontinuitu, neboť jde o současného místopředsedu ERÚ (od července 2016 místopředseda ERÚ pro regulaci). Dalo by se asi říci, že jeho srdce bude více patřit plynu a plynárenství. Během času totiž působil v několika plynárenských společnostech, v Českém plynárenském svazu a trhu s plynem a plynárenství patří i jeho publikační činnost. Lze tedy předpokládat preference patřící plynu jako ušlechtilému palivu, nicméně nějaký negativní postoj vyhraněný vůči uhlí nebyl zaznamenán.

Vladimír Vlk představuje energetického odborníka, který se, mimo jiné, výrazně podílí na energetické strategii ČSSD. Pokud lze usuzovat, je i při své otevřenosti využití různých energetických zdrojů velmi střízlivý v odhadu reálnosti naplnění trochu formálně přenesených cílů v oblasti budoucího využití obnovitelných zdrojů do Česka. Z jeho zorného pole tedy uhlí nemizí, rozhodně ne dříve, než tomu bude bránit dostupnost uhlí nebo technická úroveň (stáří) uhelných elektráren.

Rostislav Krejcar představuje mladší ročník v Radě ERÚ. Akademická dráha a desetiletá praxe na ERÚ (do roku 2012) představují jednak znalost prostředí úřadu a pokud lze odhadovat, pak také orientaci na regulaci elektroenergetiky a na podporu obnovitelných zdrojů. To nemusí znamenat odmítání uhlí jako energetického zdroje, ale spíše porozumění obtížím, které s sebou nesla necitlivá podpora obnovitelných zdrojů.

V případě Jana Pokorného upoutá asi nejvíce jeho odvolání z pozice jednoho z místopředsedů ERÚ letos v květnu, a to odcházející předsedkyní úřadu Alenou Vitáskovou, bez bližšího zveřejnění souvisejících důvodů. Pokorný je profesně velkou měrou orientován na teplárenství, kterému se dříve věnoval na MPO. Teplárenství by jej tedy mohlo dále spojovat i s uhlím.

Právník Vratislav Košťál působil léta v právním úseku státní společnosti ČEPS. Pokud lze soudit z jeho prezentací, patří ke kritikům legislativního „klondiku“ fotovoltaických elektráren. Lze asi spíše očekávat zvýšenou pozornost při nastavování podpory obnovitelných zdrojů než nějaké vymezení ve vztahu k uhlí.

Závěrem nám tedy vychází poměrně pestré seskupení osobností v budoucí Radě ERÚ, které nemá důvod být nějak negativně vymezeno vůči uhlí a jeho místu v české energetice.

Zdroj: ERÚ

 

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Bez koksu by to nešlo aneb jak se vyrábí železo a ocel
Motor, ze kterého jde strach
Konec 200 metrového komína elektrárny Mělník