Články za měsíc: Květen 2019Rekonstrukce překladiště stonavské šachty

Při plánování nových rozfarávek v oblasti 29. a 30. sloje na severní lokalitě stonavské šachty vyvstala potřeba vyšší kapacity pro dopravu materiálu. A s tím i nutnost rekonstruovat překladiště na překopu 4100 na 4. patře.