A pak že nemá klasická energetika budoucnost

Energetika zůstane jednou z hlavních činností, kterou lidstvo musí a bude muset řešit. Foto: imagio.cz

Jak jednoduchý, až banální titulek to je, jako by člověk objevil Ameriku. Ale jde jen o důsledek prolistování nové energetické ročenky společnosti BP.

Světová spotřeba v roce 2017 znovu vzrostla.  Celková spotřeba primárních energetických zdrojů byla v porovnání s rokem 2016 větší o 2,2%, což je o půl procenta vyšší růst než pozorované dlouhodobé tempo růstu. Větší spotřebu energie potřebovala globální ekonomika ke svému loňskému intenzivnějšímu růstu.

Čtěte také:
Rus chce těžit bitcoiny. Koupil si dvě elektrárny
Island zachvátila bitcoinová horečka

Nárůst se odehrál ze dvou třetin díky vyšší spotřebě plynu a nárůstu v segmentu obnovitelných zdrojů.

Spotřeba uhlí, možná trochu překvapivě, ale rostla také, a to poprvé od roku 2013. Meziroční nárůst činil 1,0%. Jak ukazují data v Grafu č.2, spotřebu uhlí hnala vzhůru po léta přetrvávající poptávka v Indii a skutečnost, že po třech létech, kdy klesala spotřeba uhlí v Číně, tomu v roce 2017 bylo naopak.

Asie a rozvojový svět je pro uhlí a pro celkovou spotřebu energetických zdrojů „zemí zaslíbenou“, vždyť na zmíněném tempu růstu se podílela z 80%.

Nedá se ale říci, že by to bylo ve všech ohledech zcela dobře, neboť tato část světa pokulhává v úrovni energetické náročnosti (množství energie potřebné k vytvoření jednotky produkce), která je stále vysoká. Ve výsledku to znamená, že loňský rok byl i rokem, kdy po třech létech poklesu, či alespoň stagnace emise vzrostly; odhaduje se, že to bylo o 1,76%.

Suchá řeč čísel nemůže asi postihnout všechny souvislosti, zvláště ne na tak malém prostoru. Minimálně lze říci, že energetika zůstane jednou z hlavních činností, kterou lidstvo musí a bude muset řešit.

Graf č.1: Struktura světového využití primárních energetických zdrojů v uplynulých desetiletích

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2018
Pozn 1: osa x: letopočet 1992 až 2017, osa y: spotřeba v milionech tun ropného ekvivalentu (Mtoe – jednotka energie, kterou vydá 1 milion tun ropy při spalování)

Graf č.2: Světová spotřeba uhlí v energetice a jeho těžba

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2018

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje