Agricolovy medaile obdrželi i báňští odborníci OKD

Libor Stebel Zbyšek Folwarczny Jiří Korbel a Pavel Zajíček Foto: OKD

Vedoucí provozu dopravy ČSA a Lazy, vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH a zástupce závodního dolu ČSM-Jih a vedoucí odboru řízení bezpečnosti firmy. To byli zaměstnanci společnosti OKD vyznamenaní v Praze spolu s dalšími třinácti horníky nejvyšším resortním oceněním.

Státní báňská správa začala medaile Jiřího Agricoly udělovat osobnostem, jež se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. „Ani letos mezi nimi nechyběli odborníci z OKD,“ sdělil Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře Českého báňského úřadu (ČBÚ).

Medaile předával předseda této instituce Martin Štemberka. Slavnostní akt, kterého se za OKD kromě vyznamenaných – Libora Stebela, Jiřího Korbela a Pavla Zajíčka – zúčastnil ve středu 11. prosince i provozní ředitel firmy Zbyšek Folwarczny, se uskutečnil v reprezentativních prostorách ČBÚ v Praze. A to za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Zeman zepsul Gretu, studenti narazili u Babiše
Čína staví uhelné elektrárny s výkonem 226 GW

Libor Stebel: Dvaačtyřicet let v hornictví

Současný vedoucí provozu dopravy pro lokality ČSA a Lazy přišel jako hornický učeň (obor elektromontér s maturitou) v roce 1977 na Důl Dukla. Jako stipendista této šachty vystudoval Vysokou školu báňskou (VŠB) v Ostravě a postupně prošel posty revírníka rubání, vedoucího úseku rubání, vedoucího pole DTS, vedoucího výroby závodu a hlavního inženýra. „Pak jsem dělal výrobního náměstka a závodního na Lazech a v rámci Dolu Karviná pak před svým současným pracovním zařazením i vedoucího výroby podniku,“ popisoval Stebel, který považoval udělení medaile Jiřího Agricoly za krásné ocenění více než čtyřiceti roků své práce v hornictví.

Vyznamenávání pro mne bylo krásným zážitkem,“ nechal se slyšet. OKD ho na tuto poctu nominovala za dlouholetý přínos pro obor i firmu. Zejména za zásluhy při přípravě nasazení nových technologických komplexů pro dobývání slojí o mocnostech od 0,8 po 6 metrů a konkrétně pro Důl Lazy také zavedení pluhového komplexu se sledováním a řízením těžby z povrchu pro maximální produkci a za vysoké úrovně bezpečnosti. Stebel se spolupodílel na řešení vydobytí velmi složité oblasti lazecké 7. kry, kde se zaváděly sekce DBT 2600/6000 a kombajn KGE 500, i na nahrazení ručních porubů v Ostravských slojích pluhovými komplexy. OKD zdůraznila rovněž jeho řízení centralizace a optimalizace dopravy na ČSA, což přineslo výrazné snížení nákladů v dané oblasti na této lokalitě.

Jiří Korbel: Ocenění i za světové prvenství

Room & Pillar se jmenoval projekt řízený Jiřím Korbelem, jehož zkušební provoz na stonavské šachtě znamenal českou i evropskou premiéru této dobývací metody a zároveň i světové prvenství spočívající v jejím nasazení v zatím největší hloubce. Také díky tomu navrhla OKD Korbela na udělení nejvyššího resortního vyznamenání. „Za pětatřicet let na šachtě jsem zjistil, že málokdy se tady podařilo něco dokázat jedinci jako takovému. Práce v hornictví je totiž především o týmu – a já měl a stále mám to štěstí, že celý profesní život spolupracuji se šikovnými lidmi, co chtějí a umějí! Jmenovat je nemohu, abych na někoho náhodou nezapomněl, vždyť jich jsou desítky,“ poznamenal. Korbel začínal jako hornický učeň a po škole se na čelbách vypracoval
z raziče na směnového předáka, později revírníka, vedoucího úseku i provozu příprav. Obory na VŠB absolvoval dva – Techniku požární ochrany a bezpečnost průmyslu a Hornické inženýrství. Jako VLH řídil vloni v prosinci zásahy po mimořádné události v oblasti 29. sloje na ČSM.

Pavel Zajíček: Medaili věnoval svému otci

Bezpečnostní kampaně, vzájemná informovanost o úrazech i mimořádných událostech, sdílení Skoronehod, pořádání odborných školení pro předáky i techniky, spolupráce s výzkumníky a hasiči při ukázkách výbuchů a protipožární prevence ve zkušebních štolách ve Štramberku. I za tyto aktivity společnost OKD doporučila ČBÚ vyznamenat Pavla Zajíčka.

Agricolovu medaili věnuji in memoriam svému otci, který se dostal coby politický vězeň do uranového dolu a pak fáral celý život jako obyčejný havíř na Dole Dukla. A když jsem se dal na havířinu v roce 1986 i já, těšil se z každého mého pracovního úspěchu. Chápal i důležitost bezpečnosti při hornické činnosti, vždyť tady nastoupil krátce po neštěstí na Dukle,“ vysvětlil Zajíček. Ten zahájil svou kariéru na Dole 9. květen po absolvování Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v roce 1990 a jak na této lokalitě, tak na Darkově střídal výrobní a bezpečnostní funkce. Působil rovněž jako báňský záchranář. Byl darkovským hlavním inženýrem, závodním dolu, výrobním i technickým náměstkem. Od roku 2014 se stal vedoucím odboru řízení bezpečnosti těžební firmy.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje