Aktivisté se znovu odvolali proti výjimce

Emise nad chvaletickou elektrárnou měřila v minulosti i vzducholoď. Foto: 7EC

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí Duha a Zastavme elektrárnu Chvaletice se znovu odvolaly proti opětovnému udělení výjimky elektrárně Chvaletice. Olomoucký krajský úřad jí před dvěma týdny schválil výjimku z emisních limitů pro rtuť na šest let a pro emise oxidů dusíku na osm let. O odvolání bude rozhodovat ministerstvo životního prostředí.

Elektrárna žádá o výjimku, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí. Žádost o výjimku se týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi.

„K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil při žádosti o udělení výjimky generální ředitel Sev.en EC Václav Matys.

Čtěte také:
Tuček: O výjimky budou žádat všechny elektrárny
Chvaletická elektrárna žádá o emisní výjimku

Na krajský úřad v Olomouci věc převedlo ministerstvo životního prostředí kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu. Stejně jako dříve Pardubický krajský úřad, i ten Olomoucký žádosti o výjimku vyhověl a stanovil při tom pro provozovatele elektrárny pravidla.

„Provozovatel Sev.en EC musí každý rok podrobně reportovat o procesu postupného snižování emisí a po uplynutí poloviny lhůty požadované výjimkou mu úřad stanoví nový emisní limit na příslušnou znečišťující látku. Stanovený limit bude revidován již po třech letech,” uvedl mediální zástupce elektrárny Petr Dušek.

Aktivistům to však nestačí. Kritizují, že provozovatel elektrárny ani krajský úřad nezohlednili část doporučení, kvůli nimž již jednou ministerstvo výjimku zrušilo. V odvolání například uvádějí, že při určování úrovně emisních limitů pro rtuť nebyla vůbec zohledněna technologie látkových filtrů, které v současnosti elektrárna Chvaletice instaluje. Kontroverzní je podle nich také doba udělení výjimky pro rtuť. Dále aktivisté vidí problém i v tom, že nebyla opravena špatně použitá rozptylová studie pro znečištění ovzduší. V neposlední řadě v odvolání kritizují podle nich nesprávné použití metodiky srovnání nákladů, kvůli kterému vycházejí ekologické technologie dražší, než ve skutečnosti jsou.

O obdobnou výjimku žádají i další provozovatelé elektráren, například jde o elektrárny Počerady či Opatovice.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.