Archivář Sokolovské uhelné získal ocenění

druzba_compressed

Podnikový archiv, o jehož rozvoj se Petr Beran zasloužil, pečuje celkem o 85 archivních fondů a sbírek. Foto: suas.cz

Emeritní archivář Sokolovské uhelné Petr Beran obdržel od Ministerstva vnitra České republiky medaili za Zásluhy o české archivnictví. Stát ocenil jeho dlouholetou práci při budování podnikového archivu Sokolovské uhelné, který zahrnuje dokumenty o těžbě a zpracování hnědého uhlí, i dalším vývoji regionu, od druhé poloviny 18. století do současnosti.

Medaile uděluje ministerstvo od roku 2006 osobnostem, které svou publikační a vědeckou činností a mnohdy celoživotní prací v oblasti správy a řízení archivních institucí přispívají k rozvoji českého archivnictví. Letos cenu převzalo celkem 20 archivářů.

Čtěte také:
Konec sporů ČEZ a Sokolovské uhelné
Sokolovské uhelné loni klesnul zisk

Petr Beran se během své dlouholeté práce zasloužil především o rozvoj podnikového archivu Sokolovské uhelné, který se za jeho působení nejen významně rozrostl, ale také je velmi kvalitně vedený. Podnikový archiv pečuje celkem o 85 archivních fondů a sbírek, vzniklých od druhé poloviny 18. století (1769) do současnosti v rozsahu již více než 840 běžných metrů. K nejvýznamnějším fondům hospodářských organizací patří Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck Dolní Rychnov nebo Duchcovsko-podmokelská dráha Karlovy Vary. Zcela jedinečná je pak sbírka téměř čtyř tisíc kusů map.

Dokumenty v podnikovém archivu Sokolovské uhelné dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách, okrajově též jihočeského lignitu a dalších souvisejících výrob, ať už šlo o chemikálie, keramiku, tabulové sklo, elektřinu nebo brikety. Zároveň je ale důležitým dokladem rozvoje technického myšlení, sociálního postavení zaměstnanců i vliv těžebních firem na okolní průmyslovou oblast. Tyto materiály pak v archivu Sokolovské uhelné doplňuje i studijní knihovna o více než tisíci titulech.

Mohlo by vás zajímat:
Už jste pili víno z lomu?
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Po bagrech zůstaly mokřady a čistá voda