Doba čtení:2 m, 11 s
Arnošt Ševčík Foto: Czech Coal

Společnost Czech Coal Power se od října stane součástí Coal Services. Co to bude znamenat pro 280 zaměstnanců Czech Coal Power, vysvětlil místopředseda Sdružení odborových organizací CCG Arnošt Ševčík.

V souvislosti s plánovanou fúzí Czech Coal Power do společnosti Coal Services jste jednali také o změnách v kolektivní smlouvě, kterých věcí se změny týkaly?

Protože se jedná o takzvaném převodu práv a povinností, už na začátku jsme se společně se zástupci zaměstnavatele, ale také zástupcem odborové organizace pomocná mechanizace, který se jich rovněž účastnil, shodli, že kolektivní vyjednávání bude cíleno na rozdílnosti mezi kolektivními smlouvami Coal Services a Czech Coal Power. Velmi zjednodušeně řečeno, zaměstnancům Czech Coal Power zůstanou zachovány všechny benefity, na které byli zvyklí. V některých případech se pouze změní způsob, jak je budou dostávat.

Čtěte také:
Návrh na zrušení moratoria je nemravný
Novela horního zákona vyvolala bouři

Můžete zmínit příklady, kde došlo k největším změnám?

Zřejmě nejproblematičtější oblastí byla věrnostní odměna, kterou měla společnost Czech Coal Power zakotvenou v kolektivní smlouvě jako jednu z odměn vyplácených ze mzdových prostředků. V těžebních společnostech je však vyplácen ze zákona takzvaný věrnostní přídavek horníků, na který by ale zaměstnanci Czech Coal Power po přechodu do Coal Services po dobu tří let nedosáhli. Nakonec jsme ale došli ke shodě, že u každého z příjemců věrnostní odměny dojde k propočtu a navýšení tarifní mzdy tak, aby u nikoho v této souvislosti nedošlo ke snížení mzdy, navíc budou mít zaměstnanci nárok i na prémie, takže si v konečném důsledku mírně polepší.

Z dalších změn lze vybrat například zrušení jubilejní odměny při dosažení věku 60 let, která už v současnosti není vyplácena v žádné ze společností skupiny.  Proplacena ale bude všem zaměstnancům, kterým by na ní vznikl nárok do konce roku 2018.

Změn bylo samozřejmě více, ale troufnu si tvrdit, že ve výsledku si nikdo ze zaměstnanců Czech Coal Power po sloučení s Coal Services nepohorší, spíše naopak. Zároveň ale doufáme, že restrukturalizace je v závěru a čeká nás období, kdy budeme mít všichni klid na svou práci.

Mohou se někde zaměstnanci se změnami, ke kterým došlo, přímo seznámit?

Samozřejmě, výstupem našich jednání jsou dodatky ke kolektivním smlouvám obou společností. Dodatek kolektivní smlouvy Coal Services obsahuje veškeré změny, na kterých jsme se dohodli a vstoupí v platnost od data zápisu fúze do Obchodního rejstříku. Dodatkem ke stávající kolektivní smlouvě Czech Coal Power bude ukončena platnost této kolektivní smlouvy k datu zápisu fúze do Obchodního rejstříku.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech