Doba čtení:1 m, 21 s
Spodní voda je z vrtu KU378 čerpána do čerpací stanice C, odkud putuje potrubím a je vypouštěna do Vesnického potoka. Foto: wikipedia.org

Báňští záchranáři s jejich speciální technikou prozkoumali hloubku jednoho z odvodňovacích vrtů v předpolí lomu ČSA na úpatí Krušných hor. Zjistili, že lze čerpat až z hloubky 48 metrů.

Vrt KU 378 je součástí systému odvodňovacích vrtů umístěných v předpolí lomu ČSA na úpatí Krušných hor, které chrání dobývací prostor lomu před průsaky spodních vod,“ vysvětlil Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění společnosti Sev.en Energy. Ačkoli vrt čerpá z hloubky čtyřicet metrů, podle studie Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě by bylo optimální, aby se spodní voda čerpala z hloubky ještě o několik metrů větší.

Čtěte také:
Vodohospodářský systém v okolí lomu ČSA se obnovuje
Na zaplavení lomu ČSA bude chybět až 1,7 miliardy

Potřebovali jsme proto zjistit, v jakém stavu se vrt nachází a zda je čerpání z tohoto místa vůbec možné. Pozvali jsme si proto báňské záchranáře, kteří dělají hloubkový průzkum a disponují speciální kamerou, kterou lze spustit do patřičné hloubky,“ doplnil Graman.

Po nezbytné demontáži čerpací technologie, kterou si zajišťoval úsek odvodnění vlastními silami, byl samotný průzkum pro báňské záchranáře otázkou krátké chvíle. Zjistilo se, že vrt je do hloubky 48 metrů v dobrém stavu, takže jej bude možné provozovat i nadále a bude splňovat podmínky pro čerpání dané odbornou studií. Spodní voda je z vrtu KU378 čerpána do čerpací stanice C, odkud putuje potrubím a je vypouštěna do Vesnického potoka. Podle rozborů je zdejší voda mimořádně čistá a má parametry kojenecké vody.