Beneš: Vláda by měla respektovat doporučení Uhelné komise

„Průmysl v Německu je již teď nespokojen s vysokou cenou energie a se souvisejícími dopady odchodu od uhlí,“ upozorňuje v rozhovoru Daniel Beneš. Foto: ČEZ

Tlak aktivistů a nezodpovědných politiků, včetně některých ministrů na ignorování doporučení Uhelné komise je stále silnější. iUHLI v té souvislosti položilo pět otázek Danielu Benešovi, generálnímu řediteli ČEZ.

Co si myslí o možném ukončení používání uhlí v Česku před rokem 2038 generální ředitel největšího tuzemského výrobce elektřiny, společnosti ČEZ? Navazujeme na předcházející články, kde na toto téma odpovídali členové Uhelné komise a také poslanci z podvýboru pro energetiku (zde a zde). Nyní přinášíme odpovědi Daniela Beneše, možná nejdůležitější osoby české energetiky.

Čtěte také:
Rakušan: Uhlí nejde jednoduše nahradit pomocí OZE
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Jak se díváte na to, že poté, co Uhelná komise po mnohaměsíční práci doporučí termín uhelného odklonu na rok 2038 s tím, že je nutné vypracovat harmonogram výstavby náhrady těchto zdrojů, je náhle politický tlak na posunutí tohoto termínu o pět let na rok 2033?

Vezmu-li v potaz stávající i budoucí vývoj primárně unijní legislativy ve zmiňovaných oblastech, rok 2038 považuji za reálný termín. I k němu je ale potřeba zajistit řadu podmínek, které Uhelná komise odsouhlasila jako nezbytné. Doporučení Uhelné komise jako odborného poradního orgánu by vláda měla respektovat.

Víte o existenci jakýchkoliv nových podkladů, které by opravňovaly k tomuto posunu, nebo jde čistě o politické rozhodnutí?

Ne, bohužel i vyjádření v meziresortním připomínkovém řízení jsou často jen politické deklarace. Nikdo ze zastánců roku 2033 neuvádí, jak budou zajištěny dodatečné nemalé náklady a z jakých zdrojů. Ministerstvo financí ve svém stanovisku uvedlo, že žádné prostředky neposkytne.

Víte o tom, že existuje jakýkoli harmonogram, jakým způsobem, kdy a čím bude uhlí nahrazeno?

Rozpracování podrobnějšího harmonogramu útlumu uhlí má být jedním z dalších úkolů Uhelné komise, jak uvedla ve svém doporučení vládě.

Němci plánují odklon od uhlí v roce 2038, ještě v tom roce budou mít k dispozici třetinu stávajícího uhelného výkonu. Není v tomto světle náš postup zbrklý? Zejména ve světle informací například ze Švédska, mají kvůli nedostatku zdrojů celostátní problémy s dodávkami elektřiny? Nebo z Texasu, kde byly miliony lidí bez elektřiny a tepla?

Právě proto by měla vláda při svém rozhodování respektovat doporučení svého poradního orgánu, tedy Uhelné komise. Ta požaduje včasnou náhradu utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji, zajištění energetické bezpečnosti ČR, dostavbu nových jaderných zdrojů a úspěšnou transformaci teplárenství. Německo, které je ekonomicky silnější, plánuje rok 2038. Průmysl v Německu je již teď nespokojen s vysokou cenou energie a se souvisejícími dopady odchodu od uhlí.

Zajistí případně od roku 2033 obnovitelné zdroje České republice spolehlivě dostatek elektřiny a tepla a energetickou nezávislost?

Určitě se bude masivně rozvíjet výrobní kapacita pro zelenou energii ve formě jaderné energie a obnovitelných zdrojů. Budou se budovat úložiště energie a posilovat distribuční a přenosová soustava tak, aby zvládala velký podíl intermitentních zdrojů. V některých sektorech se do budoucna spoléhá na vodíkové technologie, přičemž na výrobu vodíku budeme potřebovat obrovské množství elektřiny.