Ceny rejdařů předpovídají i budoucnost uhlí

Výkyvy v přepravních cenách námořních kapacit z posledních měsíců zatřásly trochu sebevědomím ze samého počátku letošního roku, jak že to bude s cenami komodit a s globální ekonomikou. Optimismus ale stále převládá.

Tak zvaný Baltic Dry Index (BDI) je cenovým indexem popisujícím vývoj cen transportních kapacit velkých zaoceánských lodí určených zejména pro přepravu základních průmyslových a energetických komodit.

Čtěte také:
Aktivistům hrozí za vniknutí do lomu pokuty
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Pro hodnotu indexu je podstatná hlavně doprava železné rudy, na druhém místě uhlí, energetického i koksovatelného, a za ním následují měďné rudy a bauxit.

To je důvodem, proč je tento index nemalou částí odborné i laické veřejnosti vnímán jako jistý předstihový ukazatel zdraví globální ekonomiky a komoditního trhu. Odráží totiž velkou měrou vývoj poptávky po zmíněných materiálech, a tím i apetit průmyslu.

Tento výklad má i své kritiky, protože někdy vyšší volatilita indexu znemožňuje seriózní zhodnocení. Nelze mu ale upřít, že jde o index reálný. Tím je myšlen fakt, že index je konstruován na základě údajů (průzkumu) o sjednaných kontraktech na přepravní kapacity u předních světových rejdařů. Jde tedy o čísla, za která jsou lodní kapacity skutečně nakupovány.

Indexu BDI nelze také upřít, že například zhruba s dvouměsíčním předstihem ukázal prstem na budoucí finanční a ekonomickou krizi v roce 2007.

V loňském roce jsme byli svědky celkové rekonvalescence lodní přepravy komodit, když index BDI prakticky celý rok rostl (viz graf dále). Po obvyklé zimní sezónní „přestávce“ se index dostal opět do růstu, aby však v jarních měsících vykreslil výraznou vlnovku.

Příčiny těchto vln v běhu BDI jsou zatím více spojovány s jinými faktory než s případným obratem trendu a hrozbou většího poklesu cen zmíněných komodit, včetně cen uhlí. Do hry vstupují např. nové přepravní kapacity, neboť loňská poptávka po přepravě urychlila dokončení rozestavěných lodí. Do cen přepravy také dílem promlouvají střídavé informace o změnách poptávky v Číně a Asii. V neposlední řadě se přičítá rovněž vliv dočasné technické korekci cen po jejich loňském růstu a hledání jakési rovnováhy.

I když tedy může index BDI v některých okamžicích mást svým rychlým a protichůdným pohybem, jde o indikátor, který by neměl chybět v souboru sledovaných veličin, chceme-li mít přibližný obrázek, kam se mohou ceny komodit, včetně uhlí, vydat.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR