Co čeká Miladu?

Milada (dříve užíván také název Chabařovické jezero) je rekultivační jezero vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice. Foto: webové stránky Ústí nad Labem

Bude se jezero Milada v budoucnu využívat k rekreaci? Jak vypadá aktuální situace okolo jezera, vysvětlil v rozhovoru pro Týdeník Ústecko ředitel Palivového kombinátu Ústí Petr Lenc. Přinášíme ho ve zkráceném znění.

Jak vypadá současná situace okolo oblasti chráněných ložiskových území na Miladě?

Vláda 24. července 2017 přijala zásadní Usnesení číslo 536. V tomto usnesení je důležitý třetí úkol, přehodnocení stávajících chráněných ložiskových území. Postarat se o to mají Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státní báňskou správou. Je to úkol, který vyplynul z dlouhodobého volání ze strany obcí. Obce z Dobrovolného svazku měst a obcí Milada díky tomuto vládnímu usnesení dostaly šanci, aby sepsaly své požadavky a předložily dobře zdůvodněné projekty, jejichž společenský zájem převáží nad zájmem ochrany nerostu, v tomto případě hnědého uhlí.

Čtěte také:
Spor o pozemky okolo jezera Milada
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

Existuje nějaká možnost zmenšit chráněné ložiskové území kvůli projektům obcí?

Ano, jako příklad lze použít zmenšení chráněného ložiskového území v minulosti ve prospěch projektů města Krupky a města Mostu. V případě Mostu se to týkalo přípravy průmyslové zóny Joseph. U Krupky projekt rozvoje města, konkrétně o rozšíření takzvaného sídelního útvaru, tedy města jako takového.

Je možné, že by správcem jezera namísto obcí zůstal nakonec stát?

Od počátku panoval předpoklad, že území kolem jezera převezmou obce. Palivový kombinát Ústí od roku 2006 jedná s Dobrovolným svazkem měst a obcí, kterému předložil několik návrhů na způsob majetkoprávního vypořádání pozemků v okolí jezera Milada. Jenže termín vyřešení vypořádání byl na žádost těchto obcí a města Ústí opakovaně posouván a v současné době je stanoven až na 31. prosince 2020. Do té doby musí být rozhodnuto o dalším postupu.

Co v současné době na Miladě vzniká?

V letošním roce by měla být hotova podstatná část komunikační sítě pro cyklisty, běžné návštěvníky na procházkách, rodiny s kočárky, in-line bruslaře a vozidla Integrovaného záchranného systému. Dále bude zahájena instalace pontonů a lidé se tak dostanou do vody nejen z pláží, ale i z nových plovoucích objektů. K pontonům si budou moci také přivázat lodičku anebo u nich přistát se šlapadlem. Letos bude také zahájena výstavba centrální kanalizace, vodovodu a přívod elektřiny.

Veřejnost také zaskočila případná stavba přečerpávací elektrárny na jezeře Milada. Jak to s ní vypadá a proč je tady možnost stavby?

Dlouhodobě zkoumáme možnosti ekonomické udržitelnosti území okolo Milady a hledáme možnosti, jak by mohl budoucí provozovatel tuto lokalitu využívat. Jedním ze způsobů může být energetické využití vody v jezeře, další možností může být využití zásoby vody v boji proti důsledkům klimatických změn. Všechny tyto projekty jsou ve stádiu příprav studií proveditelnosti, a tedy není rozhodnuto o stavbě.

Jak vy osobně vnímáte budoucnost Milady?

V roce 1991 vláda rozhodla o útlumu těžby v lomu Chabařovice. Od počátku se počítalo s jeho přeměnou v jezero, které bude sloužit rekreaci. Byl první lokalitou tohoto rozsahu, u níž stát k tomuto způsobu rekultivace přistoupil. Nyní stojíme na křižovatce. Měli bychom jasně říci, zda obce a města v roce 2020 území skutečně převezmou se všemi pozitivy a negativy, nebo ne, protože ho budou považovat za obrovskou zátěž jak z hlediska investičního, tak provozního. Potom by se o tak rozsáhlé území musel postarat někdo jiný. Někdo, koho bychom museli nejprve najít.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů