Co nás nejvíce hřeje

Psát o vytápění a dodávkách tepla v době, kdy teploty na prahu léta stoupají nad 25 stupňů Celsia je jako nošení dříví do lesa. Když ale v těchto dnech vyšla roční zpráva Energetického úřadu o provozu teplárenských soustav v loňském roce, a tudíž je přirozené do ní nahlédnout a podívat se, jak fungují tuzemské teplárny.

Lépe by bylo asi použít slova“ ověřit si“, protože z pohledu využívaných paliv je obrázek dlouhodobě neměnný: k vytápění používáme hlavně uhlí a plyn, viz graf č.1.

Jestliže vloni bylo dodáno celkem 93,7 TJ tepla, pak plných 59,8% bylo vyrobeno z hnědého a černého uhlí. Čtvrtina (24,6%) pak pocházela z plynu. Obnovitelné zdroje jsou zastoupeny především spalováním biomasy a bioplynu a jejich podíl na výrobě a dodávkách tepla představoval necelých 15%

Čtěte také:
Většina Čechů je energeticky negramotná
Kde vidí poslanci budoucnost energetiky?

Dlouhodobost takového obrázku potvrzuje vývoj prodejů tepla od roku 2010 v grafu č.2. Z něj lze odečíst spíše klesající objem prodaného tepla během uplynulých let, což by snad bylo možné více přičíst zateplování budov a efektivnějšímu hospodaření s teplem než úbytku teplárenských soustav.

Ve struktuře prodejů (výroby) lze zaznamenat postupný narůstající podíl výroby tepla z obnovitelných zdrojů, ovšem zatím spíše na úkor ostatních zdrojů než výroby tepla z uhlí a plynu.

Uvedený obrázek naznačuje, co by se muselo změnit a co se bude muset změnit, až uhlí dojde. Nejpravděpodobnější variantou se zatím jeví plyn, protože jde o dobře regulovatelné médium s relativně snadným způsobem skladování. Schopnost výroby tepla z biomasy je patrně dosti omezená. Je obtížné si představit pěstování dřeva a plodin, jež by mohly sloužit k výrobě tepla v tak velkém měřítku. To by pak vedle řepky olejky byly na polích jen rychle rostoucí dřeviny, kukuřice a možná další plodiny tvořící rychle větší objem rostlinné hmoty, která by se dala spálit. Naše krajina by pak asi vypadal o hodně jinak.

Proto je třeba uhlím pro potřeby teplárenství spíše šetřit než spoléhat na to, že budoucnost vše vyřeší sama.

Graf č.1: Struktura dodávky tepla podle paliv v roce 2017

Zdroj: Energetický a regulační úřad
Pozn.: dodávka tepla = výroba prodaného tepla bez vlastní spotřeby a beze ztrát (z výroby a rozvodu). Toto teplo obsahuje distribuční ztráty z nakoupeného tepla.

Graf č.2: Vývoj prodeje tepla v létech 2010 až 2016

Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků