Čtvrt milionu kilometrů drátů za 100 let

Páteřní přenosovou soustavu provozuje nyní v Česku společnost ČEPS. Ilustrační foto: pixabay.com

Za posledních sto let bylo v Česku vybudováno téměř 250 tisíc kilometrů elektrického vedení. V době vzniku republiky bylo podle ní v Československu postaveno 1500 kilometrů vedení, v průměru se tak každý rok postavilo přes 2460 kilometrů sítě.

Páteřní přenosovou soustavu provozuje nyní ČEPS, distribuční území je rozděleno mezi tři firmy – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce.

Čtěte také:
Co umí a neumí slunce a vítr
Kvůli podpoře OZE se zhroutí euro

Ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač k začátkům tuzemské elektrizace uvedl, že elektrické rozvodné sítě se před první světovou válkou rozvíjely živelně a chaoticky. Používaly se mimo jiné různé hodnoty napětí a u střídavého proudu i různé hodnoty kmitočtu. „Distribuční síť byla rozdrobená na miniaturní celky, stovky elektráren zásobovaly jen své nejbližší okolí. Až v následujících dekádách se distribuční sítě centralizovaly okolo velkých elektráren,“ podotkl Pleskač.

Za počátek vzniku jednotné elektrizační soustavy ČSR je podle ČEZ považován rok 1950, kdy se spojily dvě největší radiální sítě – česká a moravskoslezská. Nové úseky vedení 220 kilovoltů (kV) propojily severozápadní Čechy s jižní Moravou. V roce 1953 se propojil český a moravskoslovenský systém dvěma vedeními 100 kV, uvedla společnost.

Zatímco na Moravě bylo v roce 1945 podle ČEZ elektrifikováno více než 90 procent obcí a většina osad, mezi českými kraji trvaly značné rozdíly a nejhorší situace panovala na Slovensku. „V roce 1955 byla elektrizace v českých zemích těsně před dokončením, na Slovensku chybělo elektrifikovat ještě 30 procent obcí. Připojení poslední československé obce Zlatá Baňa na Prešovsku v září 1960 zavdalo důvod k celostátním oslavám,“ připomněla firma.

V šedesátých letech se pak podle ní rychle rozvíjela soustava 400 kV, která převzala úlohu hlavního rozvodu elektrické energie. První vedení 400 kV bylo uvedeno do provozu v září 1965 z Hradce u Kadaně do Prosenice v délce 346 kilometrů. Rozvody vysokého napětí pak prošly unifikací, všude bylo normalizované napětí 380/220V. Během osmdesátých let se k sítí postupně napojily velké elektrárenské bloky, mimo jiné Jaderná elektrárna Dukovany. V novém miléniu pak v rámci liberalizace trhu s elektřinou, který se uskutečňuje v Evropské unii, se i v Česku oddělila výroba od distribuce.

Výzvy řešíme v distribuci i nyní. Soustředíme se na digitalizaci, protože dochází k enormnímu nárůstu dat, která je potřeba efektivně zpracovat. S postupující decentralizací roste počet malých výrobců a velkou pozornost věnujeme také akumulaci,“ dodal Pleskač.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě