Darkovská doprava v závěru roku nezahálela

Klíčový úkol pro zaměstnance provozu dopravy v Důlním závodě 1 bylo zajištění plynulého popouštění sekcí BUC DBT 13/31 středního POPu 2010. Ilustrační foto: OKD

V jámě Mír 5 instalovali novou těžní klec, ve skipové jámě Mír 4 průběžně nahrazovali průvodnice, rekonstruovali propad i zásobník a chystají se na výměnu lan.

Zajištění plynulého popouštění sekcí BUC DBT 13/31 středního POPu 2010 a dalšího strojního zařízení pro včasné vybavení porubu 240 400. To byl klíčový úkol pro zaměstnance provozu dopravy v Důlním závodě 1 – Karviná, lokalitě Darkov v posledních týdnech roku 2017, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Nadace OKD slaví desáté narozeniny
Hlavní předák už neleze po kolenou

Od října jsme dopravili jámou Mír 5 celkem 118 těchto mechanizovaných výztuží. Největší součásti – stropnice – se rozměrově nevešly do klece, proto se popouštěly zavěšené pod ní. Probíhalo to postupně především na nočních směnách, abychom nenarušili sjezdy a výjezdy mužstva ani transport dalšího pro důl potřebného materiálu,“ popsal vedoucí provozu darkovské dopravy Petr Šotkovský.

Na splnění úkolu dohlížel vedoucí úseku svislé dopravy Milan Kuš s hlavními předáky směn Janem Neugebauerem, Eduardem Nečkem a René Pfeiferem. Mechanik provozu dopravy Petr Chadim upozornil, že v jižním oddělení jámy Mír 5 také před koncem roku dokončili výměnu těžní klece pro dopravu mužstva, materiálu a různých druhů strojního zařízení. „Operace byla náročná nejen z hlediska organizace prací, ale také samotného technického provedení,“ upřesnil Šotkovský s tím, že stará klec sloužila čtrnáct let. Novou, čtyřetážovou, dělenou, jejíž nosnost je čtrnáct tun, dodala ostravská fi rma SE-MI Technology Ostrava.

Na stejném oddělení jámy Mír 5 se chystáme na jaře měnit i druhou těžní klec,“ upozornil mechanik provozu dopravy. Její zaměstnanci se také pustili do průběžné výměny průvodnic v jámě Mír 4. „Přestože byli údržbáři jámy s předákem kolektivu Pavlem Glučem omezování dalšími pracemi, povedlo se jim splnit roční plán výměny průvodnic s mírným náskokem. Zvládli jich více než čtyřicet,“ pokračoval mechanik provozu dopravy Chadim. Ve skipové jámě Mír 4 rovněž uskutečnili rekonstrukci náraží v úrovni desátého patra. Ta spočívala v demontáži zásobníku propadu pod devátým patrem, který byl po třiceti letech zkorodovaný. „Usnadnil se propad těživa do skipové jámy, zvýšila se jak bezpečnost, tak spolehlivost těžby,“ zdůraznil Chadim.

Vánočních svátků využili jeho kolegové i na výměnu brzd těžního zařízení Mír 4, oddělení Jih a rekonstrukci těžního stroje. „Dopravy se to dotklo tak, že jsme severním oddělením museli z dolu vyvážet, co se normálně vytěžuje oběma,“ podotkl vedoucí provozu. Dodavatelé z firmy Kopex opravili před svátky opotřebované plechy bočních stěn a podlahy v odstavených odměrných zásobnících rubaniny na 9. patře, což se má projevit plynulejší a spolehlivější těžbou v následujícím období. Jak vedoucí provozu Šotkovský uvedl, darkovští dopraváři se chystají na výměnu těžních lan na skipu jámy Mír 4. „Budou se měnit po šestnácti měsících všechna čtyři najednou,“ doplnil s tím, že před svátky proběhla defektoskopická měření a nezbytné přípravné práce.

Mohlo by vás zajímat:
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
U Skotska popluje první větrná elektrárna
Švédská Kiruna ustoupí těžbě