Diamo nebo Prisko?

komentare_iuhli_800x600Která státní společnost bude hrát roli v budoucnosti OKD, aneb budou rozhodovat ryze odborná kritéria nebo sféry vlivu?

Malý počet soukromých zájemců o OKD pozvedl do popředí opět otázku, zda a jak se bude v takové situaci v OKD angažovat český stát; pro státní účast v OKD se, jednoduše řečeno, uvolnil prostor. Do té doby byly postoje české vlády na venek chápavé, ale ve finále odmítavé. Žádné podstatné kroky od léta loňského roku podniknuty nebyly. Nemohlo tomu být asi jinak, neboť záměrem bylo takto podtrhnout a snad i vyprovokovat větší zájem soukromých investorů.

Čtěte také:
Opozice drtí vládu kvůli OKD

Havlíček se hned pustil do Babiše kvůli OKD

Nyní je však otázka státní pomoci reálně na stole. A soudě podle výroků politiků jako by se zredukovala na problém, která státní společnost má v OKD sehrát roli. Je to tak? A jak to rozhodnout?

Přijmout správné rozhodnutí bude velmi těžké, protože hledání řešení je, ať chceme nebo nechceme, zatíženo politikou a vidinou blížících se voleb. V debatě se tak objevují argumenty, které sahají do méně, či více vzdálené minulosti, asi právem upozorňují na chyby, které se staly, přesto ale nemohou být hlavními kritérii pro rozhodnutí o budoucnosti.

Zkusme trochu věcnější pohled.

V prvé řadě, řešit otázku státní společnosti, která do OKD vstoupí, se zdá být předčasné, pokud není jasno o tom, co se má v OKD v budoucích létech dít. Je třeba mít v ruce nejprve restrukturalizační plán, nejlépe alespoň ve dvou variantách, které mohou naznačit jakým postupem, s jakými vnějšími náklady a v jakém čase vývoj v OKD řídit. Jde o slíbený pohled zevnitř společnosti OKD. To by měly být základní parametry, které by měly rámovat další kroky a třeba i volbu státní společnosti, která může tento plán dozorovat, nebo se na něm také podílet.

Restrukturalizační plán by měl být navíc konfrontován s návrhy, které byly předloženy ze strany dvou soukromých investorů (EP Industries a zahraničního hedgeového fondu). To může být totiž dvojnásob užitečné. Nejen z pohledu samotné restrukturalizace, ale i z pohledu, jak daleko ve svých návrzích tito finanční investoři došli, nebo byli ochotni dojít.

Padne-li pak například ze strany státu volba na Prisko jako vstupující společnost do OKD, což je také čistě finanční investor, pak by mělo být vidět, čím se Prisko od zmíněných soukromých finančních investorů liší a v čem je jeho výhoda a síla oproti nim, v čem je záruka, že povede OKD na cestě lépe než zmínění dva finanční investoři.

V neposlední řadě by nebylo na škodu, kdyby společnosti Diamo a Prisko předložily vlastní konkrétnější návrhy a představu řešení v OKD. Mohlo by tak vzniknout porovnání užitečné pro eventuální výběr společnosti. Šlo by totiž o pohledy potenciálního strategického oborového investora a investora finančního.

Podle informací v tisku takovou představu, patrně ne definitivní, ale předběžnou, nabídlo Diamo již v loňském roce. Údajně má připraven návrh podrobnější a čeká na výzvu z OKD, aby ji nabídlo (což se nestalo). To je možná trochu škoda a Diamo by mohlo být z tohoto pohledu aktivnější.

Z posledních dní pak je informace, že Prisko se naopak odkazuje na externí analýzu od společnosti CIC Partners, kterou lze asi považovat za program, či návrh Priska na řešení OKD.

O obsahu obou návrhů není veřejně více známo, ale bylo by jistě dobré, pokud by je vedle restrukturalizačního plánu měly v ruce věřitelé OKD, insolvenční správce a insolvenční soud od OKD, až budou jednat a rozhodovat o budoucnosti černouhelné těžební společnosti.

Pak by mohl být výběr státní firmy, která nad OKD převezme ochrannou ruku, mohl být úspěšný.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 navždy bohatých
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště