Doba uhelná

Některé epochy v lidské historii jsou nazvány svébytným názvem odvozeným od typického nástroje, či materiálu, který byl v té době používán. Známe tak třeba dobu kamennou, bronzovou či železnou.

Pokud bychom se pokusili uvažovat stejnou cestou i v moderní historii, možná bychom s jistou mírou nadsázky mohli hovořit například také o době uhelné. Uhlí totiž sehrálo a sehrává v dějinách lidské společnosti velkou roli. Všimla si toho řada odborníků i popularizátorů historické vědy.

Čtěte také:
Japonci začali těžit na mořském dně
Havárie ve Fukushimě pomohla uhelkám

S rozvojem těžby uhlí a s jeho využitím lze spojovat velké společenské pohyby, jde zejména o velkou divergenci Číny a o průmyslovou revoluci v západní Evropě.

Čína byla svého času a po dlouhá staletí světovou hospodářskou i technickou velmocí. Vrcholem bývá označováno období dynastie Song kolem roku 1200. Nicméně později výkonnost jejího hospodářství klesala a kolem roku 1900 byla Čína daleko za západní Evropou, což je označováno jako čínský odklon – čínská divergence.

Jedno z vysvětlení je postaveno na přístupu k energii, v té době k uhlí. Nedostatek dřeva v Číně vedl v 11. století k masivnímu růstu využití uhlí; rostla výroba železa, na světlo světa přicházely velké vynálezy (střelný prach, papír, knihařský lis, kompas atd.). Později však spotřeba uhlí klesala a čínská společnost jakoby se od něj „odvracela“; klesala i ekonomická výkonnost. Naopak v Evropě vedl rozvoj těžby a využití uhlí např. ve Velké Británii mezi léty 1750 a 1850 k sedminásobnému růstu průmyslové výroby.

Uvedený pohled není třeba brát absolutně. Řada odborníků s takto jednoduchým vysvětlením nesouhlasí, neboť na skutečném životě se podílí mnoho faktorů, od přírodních po společenské, ale za zamyšlení rozhodně stojí.

S odstupem času bychom dnes o době uhelné a o uhlí měli hovořit více ze široka, a to jako o fosilních palivech. Mohlo by pak sice trochu hanlivě znít označení: doba fosilní, ale snad by se to dalo obejít názvem: doba fosilních paliv, nebo doba energetická.

Jsou to obecně fosilní paliva, která dodávala v minulosti a dodávají dnes světu hlavní porci energie k jeho pohybu vpřed. Mohou se měnit poměry v jejich využití, uhlí může být postupně nahrazováno plynem apod. Celkově by bylo ale velkou chybou se fosilních paliv bezhlavě vzdávat. To samozřejmě nebrání tomu, aby byly hledány cesty efektivnějšího a šetrnějšího použití a aby byly hledány i způsoby jejich náhrady někdy ve vzdálené budoucnosti.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj