Důl Schoeller začali hloubit před 120 lety

V dole Schoeller se vytěžilo skoro 46 milionů tun černého uhlí. Foto: hornictvi.kladnominule.cz

Důl Schoeller, známý také jako Šelerka, se do historie zapsal jako jediné místo, kde se na Kladensku dobývalo černé uhlí v průběhu tří století. Hloubením těžní jámy začalo přesně před 120 lety, tedy 10. června 1899.

Za dobu jeho existence se v Schoellerovi vytěžilo skoro 46 milionů tun černého uhlí, což z něj dělá nejproduktivnější důl v celé oblasti. Symbolický poslední vozík opustil podzemí dolu 29. června 2002, o přesně 103 let a 19 dní později.

Čtěte také:
Před 15 lety byl uzavřen důl Schoeller
Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Historie dobývání uhlí na Kladensku je stará přes tisíc let, těžili zde už nejspíš Keltové. První písemná zpráva o těžbě v oblasti je z roku 1463, kdy bylo dobýváno u Malých Přílep. V 16. století se uhlí dolovalo na Buštěhradském panství a na Slánsku. Zmínky o prvním skutečném dolu na Kladensku pocházejí z roku 1720, kdy se těžilo v okolí Otvovic. V roce 1772 byla objevena velká uhelná sloj u Vrapic. Další doly vznikaly v okolí Lán, Mutějovic a Rakovníka, na Slánsku i buštěhradském panství.

Velký rozmach těžby nastal v polovině 19. století. U zrodu kladenského vzestupu stáli pražský mlynář Václav Novotný a českobudějovický loďař a velkoobchodník Vojtěch Lanna, ke kterým se později přidal moravský stavitel železnic František Klein s bratry. Po vzniku Československa se společnost dostala pod vliv pražské Živnobanky. Po druhé světové válce byly podniky znárodněny a do soukromých rukou se znovu dostaly až v rámci privatizace po roce 1989.

Ačkoli většina zásob černého uhlí kladensko-rakovnické pánve byla v uplynulých dvou staletích vytěžena, existují ještě v regionu místa s významným výskytem této nerostné suroviny. Například jedno velké ložisko kvalitního uhlí je u Slaného, tamní odhadované zásoby v objemu zhruba 223 milionů tun však leží v hloubkách přes tisíc metrů, navíc se složitými hydrogeologickými poměry, a tak bylo plánované zahájení těžby po vyhloubení dvou hlavních jam zastaveno.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme