Doba čtení:6 m, 11 s
Energetický expert Hnutí ANO Pavel Pustějovský.

Uhlí je stále levným zdrojem energie a na trhu je ho zatím dostatek. Emisní povolenky jsou levné a elektřina se vyrábí na starých odepsaných zařízeních. To vše se však může rychle změnit v souvislosti s tlakem Evropské komise na růst cen povolenek a s připravovanou environmentální legislativou. Pokud budeme uhlí efektivně využívat, může nám sloužit ještě dlouhou dobu. V rozhovoru pro iUHLI.cz to řekl energetický expert Hnutí ANO Pavel Pustějovský.

Ve volebním programu Hnutí ANO je uvedeno, že je třeba maximálně využívat vlastní zdroje, surovinami zbytečně neplýtvat a šetřit především hnědé uhlí pro budoucí generace. Není v tom rozpor? Hnědé uhlí pro další generace může být také definitivně odepsáno, těžba se ekonomicky nevyplatí. Uhlí je přitom stále zdroj levné energie.

Snižování závislosti na dovážených energetických komoditách a maximální využití vlastních primárních a druhotných zdrojů energie je naší prioritou. Co nám chybí je tlak na maximální efektivnost využívání energetických zdrojů. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla by měla být samozřejmostí, nízko účinná kondenzační výroba elektřiny z uhlí by měla být omezována. O zavedení malusu a bonusu za nízko účinnou či naopak vysoce účinnou výrobu energií se dlouho hovoří. Tento systém musí být v dohledné době zaveden. Je to jeden z nástrojů jak zvýšit energetickou účinnost a generovat energetické úspory. Uhlí je zatím levným zdrojem energie, je ho na trhu dostatek, povolenky jsou levné a elektřina se vyrábí na starých odepsaných zařízeních. Ta situace se může rychle změnit v souvislosti s tlakem Evropské komise na růst ceny povolenek a s připravovanou environmentální legislativou. Pokud budeme uhlí efektivně využívat, budeme jej mít ještě na dlouhou dobu.

Čtěte také: Babišovi radím. Nebudu říkat v čem

Státní energetická koncepce je schválena, zatím ale chybí rozhodnutí o limitech. Platí to, co říkají ministři Babiš a Brabec, tedy že si dovedou představit prolomení limitů na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly? Jak vnímáte rozdílné výsledky studií Carbounion Bohemia, Vupek Economy a VÚHU. A konkrétně jejich odlišné názory na těžbu na lomu ČSA za limity?

Všechny studie pracují s dostupnými daty těžařů nebo spotřebitelů uhlí. Pokud bych jako provozovatel energetického zdroje dostal otázku, kolik uhlí budu do budoucna potřebovat, odpověděl bych tak, abych si pokryl spotřebu paliva pro instalovaný výkon výrobny po dobu její životnosti. A takto dle mého názoru odpověděla většina společností, kterých se zpracovatelé studií dotázaly. V časových řadách téměř nedochází k poklesu spotřeby uhlí! To je v přímém rozporu se závazkem vlády snížit energetickou náročnost budov, snížit energetickou náročnost průmyslu a splnit klimatické cíle. Celý proces naplňování energeticko klimatické politiky je v naší zemi tak trochu naruby. Velké energetické společnosti ekologizují své zdroje a musí počítat s hodnotou optimálního výkonu zdroje. Tyto investice finišují. V současné době stále pokračují podpůrné programy pro zateplování budov, energetické úspory malých a středních firem. Situace na straně konečných spotřebitelů se dramaticky mění. Výsledkem totiž nebude optimální provoz ekologizovaných zdrojů! Spotřeba především tepla bude nutně nižší. Společnosti, které musí investovat do ekologizace zdrojů a zároveň bojující s klesající poptávkou po teple, se pomalu začínají cenou tepla blížit ceně z plynových kotelen. Na základě výše uvedeného se domnívám, že spotřeba uhlí především pro výrobu tepla bude nižší, než je ve studiích deklarováno. Navíc především průmyslové energetiky diverzifikují rizika a investují do více palivových systémů, či volí spalovací zařízení, které umožní spalovat více druhů uhlí (fluidy). Myslím si, že bezprostřední potřeba prolomení územních těžebních limitů není, a pokud bude nutno těžební limity prolomit, tak primárně tam, kde nebudou dotčena obytná sídla.

Bezprostřední potřeba prolomení územních těžebních limitů není

Podle analytika J&T Michala Šnobra se může sázka na dominantní jaderný scénář stát „noční můrou“ české energetiky. V tomto prý Státní energetická koncepce bez vážných a plnohodnotně projednaných a zhodnocených variant selhala. Souhlasíte s tímto tvrzením? Dovedete si představit, že Česko žádné další jaderné bloky nepostaví?

Státní energetická koncepce musí zahrnovat všechny pravděpodobné scénáře budoucího vývoje energetiky a jaderná energetika je jeho součástí. V ČR máme vhodné lokality pro další rozvoj jaderné energetiky, máme odborníky provozující jaderné bloky a kvalitní energetické strojírenství. Na druhou stranu roste tlak na bezpečnost nových jaderných bloků a naši sousedé se vůči rozvoji jaderné energetiky vymezují. Já osobně považuji rozvoj jaderné energetiky za logický a přirozený. Dokáži si představit, že nám Brusel svou politikou a přístupem další výstavbu jaderných bloků přinejmenším zkomplikuje (požadovaná bezpečnostní opatření, výše pojištění škod, apod.) Nevíme, jak bude vypadat trh s energiemi, dnes se stále více vzdaluje tržnímu prostředí. Co udělá s trhem energetická unie?

Je pro Vás přijatelné, že by se náklady na dostavbu nových jaderných bloků promítly do ceny energie?

Česká republika přijala závazek EU v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE). Aby došlo k naplnění těchto cílů, byly investorům do OZE poskytnuty investiční i provozní dotace. Dnes platíme za tento závazek 495 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. V Německu je příspěvek na OZE ještě vyšší. Pokud budeme chtít do roku 2050 splnit náš závazek na snížení emisí CO2, budeme muset přejít od uhlíkové energetiky k bezuhlíkové, či nízkoemisní energetice. Budoucí energetický mix spatřuji v kombinaci OZE, jádra a vysoce účinné kogenerace na bázi zemního plynu. To, že se bude někdy v budoucnu platit příspěvek za elektřinu z jádra považuji za vysoce pravděpodobné.

Analytici poukazují na to, že dostavba jaderných bloků z financí ČEZ není reálná. Pro ČEZ, s jehož akciemi se obchoduje na pražské burze, by to totiž zřejmě byl ztrátový podnik. Proč by měl dostavbu bloků platit polostátní ČEZ?

ČEZ by měl připravit tendrovou dokumentaci, dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pokud padne rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků v ČR, tak se domnívám, že to v silách polostátního ČEZu i vzhledem k jeho vlastnické struktuře není. Stavba nových jaderných bloků je věcí strategickou a bez garance státu je jen velmi málo pravděpodobná. Na druhou stranu musí ČEZ hrát při přípravě, realizaci a provozu klíčovou roli. Z toho vyplývá, že projekt bude společným dílem státu a ČEZu.

Stavba nových jaderných bloků bez garance státu je jen velmi málo pravděpodobná

Jakou roli podle Vás budou mít v Česku obnovitelné zdroje? Do roku 2030 podpora OZE vyjde podle Nejvyššího kontrolního úřadu a Energetického regulačního úřadu na bilion korun. Podstatnou část přitom zaplatí tuzemští odběratelé na příplatcích ke spotřebované elektřině. Má smysl za takto obrovské peníze OZE dál podporovat?

Bohužel v tomto trendu je ČR poplatná politice EU a Německa. Podpora OZE je jedním z cílů dekarbonizace ekonomiky. Jsem přesvědčen o tom, že OZE budou hrát v energetickém mixu významnou roli, ovšem jejich rozvoj by měl probíhat na tržní bázi. Smysl má lokální výroba a lokální spotřeba OZE, nejvyšší potenciál vidím v domovních instalacích. Nicméně vzhledem ke klimatickým podmínkám a struktuře našeho průmyslu považuji i do budoucna OZE za doplňkový zdroj energie s rostoucím podílem na trhu.

Ve volebním programu ANO stojí, že hnutí chce zvýšit dohled státu nad energetickými surovinami. Jak toho chce dosáhnout?

Jde především o dlouhodobé efektivní užití nerostného bohatství a druhotných surovin, zajištění dostatečné energetické bezpečnosti a co nejvyššího stupně energetické soběstačnosti. To vše za ekonomicky přijatelných podmínek pro stát, podniky, instituce a občany. Budeme usilovat o vliv na správu a řízení společností s účastí státu. Soukromým subjektům musí být nastaveny podmínky, které jim umožní podnikat, ale přinesou i efekt státu (daně, poplatky, atd.). Důraz budeme klást na další zavádění úspornějších technologií, a efektivní užití primárních zdrojů.

Mohlo by vás zajímat:
Brabec: Malé prolomení limitů je nesmysl
iUHLI.tv: Jdeme správně jadernou cestou?
Buřt: Od těžařů dostáváme slušnou částku