Doba čtení:6 m, 4 s
Premiér Andrej Babiš v rozhodující chvíli, tedy před podpisem Green Dealu, takříkajíc „vyměkl“. Foto: ANO

Idea, plná funkčních receptů na globální snižování emisí, nejen CO2, se kterou vystoupil před rokem český premiér na Evropské radě, je na hony vzdálená tomu, co Evropská unie dělá. 

Premiér Andrej Babiš dobře ví, jak by měla vypadat evropská snaha o snižování globálních emisí. Nejen oxidu uhličitého. Jenže v rozhodující chvíli, tedy před podpisem Green Dealu, takříkajíc „vyměkl“. Je to situace našemu národu z dějin 20. století dobře známá. Dosud vedeme debaty o tom, co by se stalo, kdyby naše reprezentace řekla prosté „ne“!

Čtěte také:
Zatmění slunce paralyzuje solární elektrárny
Začíná světová plynová válka?

Nemá smysl teď porovnávat situaci ve známých „osmičkových“ rocích, jejichž následky jsou nám důvěrně známé. Premiér Andrej Babiš byl, při loňském schvalování Zeleného údělu (Green Deal) v podobné situaci, jako Edvard Beneš a Alexander Dubček. Ale právě jen v podobné situaci. Neměl v zádech bezprostřední hrozbu cizích vojsk. Měl v zádech jen hrozbu rozladěnosti vedení Evropské unie. Což je podstatně méně akční mechanizmus, než armáda, čekající na rozkaz „to spustit“. Další srovnávání je zbytečné. Stejně, jako je zbytečné přemýšlet o tom, proč se Andrej Babiš nakonec rozhodl Green Deal podepsat.

Důležité je vědět, co v červnu 2019, půl roku před tím, než na Evropské radě hlasoval pro Green Deal, premiérům a prezidentům členských zemí EU říkal. Jeho projev totiž byl opravdu dobrý! Navrhoval tehdy kroky, které by měly globální smysl a nepotápěly by evropskou ekonomiku. Což byla a je jediná smysluplná cesta. Česká vláda a Parlament by na ni měly Českou republiku neprodleně vrátit.

Posuďte sami, jaký je rozdíl mezi rok starým vystoupením předsedy české vlády a českou současností:

Projev předsedy vlády na Evropské radě ke snižování emisí CO2 – 22. 6. 2019

„Slaďme ekologii a potřeby průmyslu

Jestliže vydáváme miliardy z kapes daňových poplatníků, musíme se postarat, aby byly vynakládány na věci, které budou k prevenci klimatických změn efektivně přispívat, a současně nebudou Evropu poškozovat z hlediska její dlouhodobé globální konkurenceschopnosti. Musíme být přísně pragmatičtí a racionální. Volám proto po transformaci současného přístupu, vycházejícího většinou z ideologie, v racionální politiku, která sleduje týž cíl, přitom však počítá, analyzuje a pečlivě vybírá nejvhodnější a nejracionálnější řešení.

Co tedy navrhuji?

Chtěl bych předložit čtyři body, které považuji za důležité.

Zaprvé: Pamatujme na poměr mezi náklady a přínosy. Všechna praktická opatření, podpůrné systémy, povinné normy apod. je třeba podrobovat zkoumání z hlediska tohoto poměru. Přitom je třeba zaujmout pravdivý a spravedlivý postoj, přísně objektivní, s ohledem na širší dopady, a na tomto základě musíme pečlivě volit, co budeme a co nebudeme dělat.

Zadruhé: Zůstaňme realisty. Nesmíme se spoléhat na technologie, které buď neexistují, nebo jsou zásadně neekonomické. Například v Německu by k zálohování obnovitelné energie po dobu 100 hodin (zhruba 4 dní bezvětří) bateriemi byly dnes zapotřebí investice přes 1 bilion eur. Nesporně máme hledat nové technologie a mít vysoké ambice. Nicméně při plánování nesmíme podléhat utopickým vizím. Uplatňovat předpoklad, že „řešení se najde“, je nebezpečné.

Zatřetí: Jednejme globálně. Nesmíme evropské akce omezovat pouze na Evropu. Připomenu, že globální uhlíkové emise v roce 2018 představovaly 37 mld. tun, z čehož na EU připadá 3,5 mld. tun, tedy zhruba 9 %. Zatímco EU snížila v loňském roce svou uhlíkovou stopu zhruba o 20 milionů tun CO2, zbytek světa ji zvýšil o více než 1020 milionů tun, tedy 51krát více. Jelikož zbytek světa v úsilí o dekarbonizaci za EU výrazně zaostává a mnohdy používá celkově méně účinné technologie, jsou potenciální přínosy akcí EU mimo Evropu obrovské. Koncepce není nová. Měli bychom se vice zaměřovat na řešení vycházející z trhu, jako jsou certifikované redukce emisí (CERs), která našim firmám umožňují hledat účinná snížení kdekoliv ve světě.

Začtvrté: Chraňme ekonomiku a průmysl EU. Vždy zvažujme dopady na ekonomiku. Nesmíme průmysl z EU vypudit. V prvé řadě buďme velmi opatrní v tom, aby naše deklarované cíle nebyly pro průmyslové firmy překážkou při investování v EU.

Uvědomme si, že nulový uhlík by znamenal naprosto žádné spalování nebo stoprocentní záchyt CO2. Realisticky vzato není dnes ani jedno z toho ani vzdáleně možné, a i když máme řadu technologií ve vývoji, stále nemáme jasný způsob, jako dosáhnout ekonomiky s nulovým uhlíkem. Naše cíle by neměly být nedosažitelné; proto bychom měli jasně deklarovat, že uhlíkovou neutralitu bude možné vyhlásit za závazný cíl teprve tehdy, až budou dostupné a ekonomicky přijatelné potřebné technologie.

Na druhé straně pevně věřím, že by Evropa mohla přispět ještě více, než co by cíl uhlíkové neutrality EU předpokládal – pokud budeme jednat globálně. Jestliže se zaměříme na zahraničí, můžeme dosáhnout ještě většího poklesu CO2, než kolik EU generuje, a přitom napomoci našemu průmyslu, našemu exportu a HDP. To by byla výhra pro ekologii, pro náš průmysl i pro naši ekonomiku.

Návrhy na praktické akce

S ohledem na to, co jsem uvedl výše, navrhuji několik praktických akcí. V oblasti energetiky zdokonalujme nízkoúčinné elektrárny mimo EU. Měli bychom upřednostňovat investice do moderních technologií výroby elektřiny a nahrazovat staré elektrárny vyznačující se nízkou účinností a ani zdaleka nesplňující normy EU. V Evropě zavíráme vcelku moderní uhelné elektrárny, jejichž účinnosti přesahuje 43 %, zatímco v Rusku, Indii, Číně a ve zbytku světa jsou v provozu elektrárny o účinnosti nepřesahující 25 %, takže na jednotku vyrobené elektřiny emitují téměř dvojnásobek CO2.

Je třeba, abychom naše firmy podporovali, když pomáhají zvyšovat účinnost výroby elektřiny ve světě. Zatím však děláme pravý opak. Financovat technologie výroby z fosilních je dnes prakticky nemožné, i když by se tím výrazně snižovala uhlíková stopa. Umožnit našim firmám pomáhat snižovat globální uhlíkovou stopu výroby elektřiny by přitom bylo jednoznačně řešení “win-win”.

V oblasti dopravy se zaměřme i na průměrné stáří vozového parku osobních i nákladních automobilů a autobusů, místo abychom se soustředili pouze na přísnou politiku vůči novým vozidlům. Průměrné emise CO2 na kilometr u nově prodaných osobních automobilův EU28 v roce 2001 byly 170 g/km, zatímco dnes je to 115 g/km, tedy o 32 % méně. A přitom našimi ulicemi projíždějí miliony starých vozů. To by představovalo značný přínos nejenom z hlediska emisí CO2 a tedy i životního prostředí na jedno investované euro, ale přineslo by to i další nesmírný prospěch z lokálního hlediska, například v poklesu výskytu rakoviny v EU. Podobně bychom se měli zaměřovat na to, abychom pomohli obnovovat vozový park i mimo hranice EU, a to i za použití peněz EU. Opět by to znamenalo výhru pro ekologii i pro náš průmysl.

V oblasti dopravy ještě investujme do hromadné dopravy. Nejenom že lze tím snížit množství automobilů ve městech, ale lze dopravu také velmi účinně dekarbonizovat. Jako vedlejší efekt se tím také sníží emise NOx a pevných částic, což je zřetelná výhra pro naše města a globální výhra z hlediska uhlíkové prevence.

Zachovejme vůdčí postavení EU

Jestliže se tyto a další podobné iniciativy stanou naší prioritou, nejenom výrazně zlepšíme ekologické přínosy našich investic, ale současně se sladíme s potřebami průmyslu. Evropské peníze by šly evropským firmám k účasti na globálních projektech účinného snižování stopy CO2. Takové „win-win“ programy by napomohly tomu, aby si Evropa udržela své vůdčí ekonomické postavení. Ekonomická síla je zapotřebí k tomu, abychom dokázali čelit hrozbě klimatických změn – nejenom v několika příštích letech, ale i v dlouhodobém horizontu.“

Po přečtení tohoto rok starého projevu se na mysl vtírá otázka: Proč na tyhle myšlenky za pár měsíců premiér rezignoval?