Doba čtení:3 m, 6 s
Cvičný zásah během havarijního cvičení z ptačí perspektivy. Foto: ČEZ

Nulu u slova požár hlásí loňská statistika výjezdů profesionálů z Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady ze Skupiny ČEZ. Nejvíce (46) přitom bylo takzvaných ostatních zásahů, za nimiž následovaly technická či technologická pomoc (34). Předlékařskou pomoc poskytovali hasiči čtyřikrát a stejně tolik měli výjezdů v rámci Integrovaného záchranného systému.

„Když k výše uvedenému přičteme ještě asistence a dohledy při práci s otevřeným ohněm na místě se zvýšením nebezpečím vzniku požáru, dostaneme se celkově k 91 výjezdu za celý rok 2018.  Co se týče Integrovaného záchranného systému, všechny výjezdy se odehrály v prvním pololetí. Zasahovali jsme v obci Výškov, kde hořel přístavek rodinného domu. Dále jsme pomáhali hasit požár travnatého porostu. V dubnu vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu mezi Počerady a Výškovem. Zraněného a zaklíněného řidiče bylo nutné vyprostit z vozu pomocí hydraulického nářadí. V květnu jsme pak byli přivoláni k dopravní nehodě motocyklisty,“ uvedl Miroslav Jirkovský, velitel Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady.

Čtěte také:
ČEZ postaví teplovod z Temelína pro Budějovice
Bylinky a med z jaderných elektráren

Že si vloni červený kohout nesmlsnul na jakémkoliv zařízení elektrárny a většina výjezdů se týkala jen technologické či technické pomoci, přikládá velitel hasičů důsledné prevenci a více než dvěma tisícům různě tematicky zaměřeným kontrolám. „Bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsme prověřili 459x, preventivních kontrol ať již v místech se zvýšeným či bez zvýšení nebezpečí vzniku požáru bylo dohromady 42. Téměř 1100 kontrol se týkalo takzvaných S/V příkazů, tedy svářecích prací či možnosti výbuchu při práci. Čistě namátkových preventivních kontrol bylo 321,“ uvedl další čísla z loňské statistiky Jirkovský.

V rámci havarijní připravenosti absolvovali elektrárenští hasiči jedno cvičení. Mimořádnou událostí, která aktivovala i celý havarijní štáb Elektrárny Počerady byl simulovaný únik sataminu z cisternového vozu. Další dvě taktická cvičení proběhla ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem. V prvním případě unikl olej ve strojovně a následně vznikl i požár. Jako výpomoc tak do elektrárny dorazily jednotky profesionálů ze Žatce a Loun a také jednotka dobrovolných hasičů z Postoloprt. Ve druhém případě se jednalo o „tradiční požár“ v nápravném zařízení Bělušice, kam podle poplachového plánu Ústeckého kraje vždy vysílají hasiči z Elektrárny Počerady posilovou jednotku.

„Protože poskytujeme služby požární ochrany i Paroplynovému cyklu ČEZ, zrealizovali jsme i zde jedno cvičení havarijní připravenosti se zaměřením na evakuaci osob z objektu. Rovněž jsme v průběhu roku provedli celkem 57 preventivních či dohlížecích kontrol. Čtyři preventivní kontroly se také týkaly požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně zapěňovacího sytému kabelového kanálu,“ uzavřel velitel elektrárenských hasičů.

V současné době působí v Elektrárně Počerady i s velitelem 25 hasičů. Všichni jsou v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, přičemž čtyři směny se střídají vždy po dvanácti hodinách. V praxi to znamená, že ve službě je vždy pět hasičů, včetně velitele družstva. K dispozici mají kombinovaný hasící automobil  KHA 30, Mercedes Benz ATEGO CAS 20 a dopravní vozidlo. Samozřejmostí jsou špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Pokud zasahují v areálu elektrárny, jsou schopni být na místě od jedné do čtyř minut. Jsou-li vyzváni k pomoci dispečinkem Integrovaného záchranného systému, dorazí na místo podle dojezdové vzdálenosti do deseti minut. Zasahují přitom i na Mostecku, neboť Elektrárna Počerady leží přesně na rozhraní Lounska a Mostecka. Vždy jsou ale na místě jen do příjezdu dalších hasičských jednotek, po prvozásahu se vracejí zpět na základnu v elektrárně. Vzhledem k tomu, že Elektrárna Počerady se v rámci Skupiny ČEZ stala samostatným podnikem, byla stanice vyčleněna do samostatného Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady.