Hasiči z Bíliny jsou ve formě

Zabezpečení podniku Dolů Bílina v rámci zjištění detekce požáru či mimořádné události je garantováno čidly EPS nebo tlačítkovými hlásiči svedenými na operační středisko HZS – DB a Dispečink Dolů Bílina. Foto: sdas.cz

Hasiči z Dolů Bílina (DB) si letos připomínají 55 let od zahájení činnosti. Jejich sbor působící v DB, Elektrárně Ledvice a úpravně uhlí má nejen bohatou minulost, ale i neméně pestrou a zajímavou přítomnost. 

V současné době je velitelem HZS Jan Bažant, který převzal funkci začátkem roku 2019. Slouží se zde ve dvanáctihodinových ranních a nočních směnách. Na každé směně je přítomno 13 hasičů (minimální stav 9 hasičů), rozdělených do dvou družstev o zmenšeném početním stavu 1+3, 1 spojař, osádka sanitního vozu 1+1 a doplňující výjezd 1+1. Na ranní směně se slouží pět dní v týdnu, osm hodin 1+2 ve složení velitel jednotky, hasič specialista pro strojní službu výstroj a výzbroj a hasič specialista pro školení, výcvik, technickou, chemickou a spojovou službu, napsaly Hornické listy.

Noční směnu tvoří velitel směny, dva velitelé družstev, spojař, hasiči a strojníci. U každého zaměstnance HZS je požadováno zvýšení kvalifikace minimálně na funkci strojník. Řidiči pak procházejí každoročním školením řidičů. Dále je na každé směně technik chemické služby, technické služby a strojní služby, řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Vzhledem k zabezpečení předlékařské pomoci v hasebním obvodu absolvují hasiči ve zdravotnickém zařízení zdravotní kurz. Na každé směně jsou i vyškolení plniči vzduchových tlakových lahví, obsluha motorových pil, svářeči a další specialisté.

Nábor nových členů probíhá přes databázi Severočeských dolů. Momentálně není podmínkou středoškolské vzdělání. Upřednostňuje se členství v jednotkách sboru dobrovolných hasičů, předešlá zkušenost u jednotek Hasičského záchranného sboru, absolvování kurzů získané v zařízeních ministerstva vnitra. Výhodou je řidičské oprávnění skupiny C.

Čtěte také:
Nové Komatsu: Pohroma pro řidiče dumperů
Severočeské doly koupí nové rypadlo za miliardy

Hasebním obvodem HZS podniku je dobývací prostor Dolů Bílina zaměřený na těžbu hnědého uhlí, skrývky a zakládání nadzemních hmot s nasazením kolesových rýpadel a zakladačů různých typů a velikostí, dálkové pásové dopravy a různých trafostanic pod elektrickým proudem. Do obvodu také patří Úpravna uhlí Ledvice, která zpracovává a třídí vytěžené uhlí, dále montážní místa pro montáže, opravy a revize velkostrojů, kolejová doprava, ropné produkty se zásobou paliva (nafta, benzín, oleje pro pomocnou techniku), sklady a haly k přípravě materiálu pro činnost dolů. Navíc do hasebního obvodu spadá hnědouhelná elektrárna Ledvice. Kromě toho je jednotka HZS zařazena do plošného pokrytí dle poplachového plánu Ústeckého kraje pro město Bílina a přilehlé obce.

Zabezpečení podniku Dolů Bílina v rámci zjištění detekce požáru či mimořádné události je garantováno čidly EPS nebo tlačítkovými hlásiči svedenými na operační středisko HZS – DB a Dispečink Dolů Bílina. Elektrárna Ledvice má vlastní zabezpečení čidly EPS a tlačítkovými hlásiči svedenými na velín elektrárny a HZS– Doly Bílina.

Dále jsou na určených zařízeních instalována stabilní a polostabilní hasicí zařízení a kamerový systém. K hasebním látkám – vzhledem k specifickému charakteru hasebního obvodu – patří smáčedla, voda a pěnidlo MOUSSOL APS F-15 přepravované ve velkoobjemových cisternách, dále pak pěnidlo uložené ve vytipovaných skladech v hasebním obvodu. Nově zařazená hasiva prášek FUREX SABC, CO₂, pěnidlo FOMTEC AFFF 3% budou ve vybavení kombinovaného hasicího automobilu KHA. Postupem času se začne přecházet na nové pěnidlo FOM‑ TEC AFFF 3% ve všech automobilových cisternách.

Operační informační středisko HZS Doly Bílina, jehož součástí je telefonní centrum tísňových volání v rámci podniku Severočeských dolů, dceřiných společností a Elektrárny Ledvice, je ústředím koordinace sil a prostředků místní JHZSP a IZS na území dobývacího prostoru Dolů Bílina pro potřeby jejich nasazení na hasební zásah, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Zajišťuje především příjem hovorů se záznamem z podnikových tísňových linek, komunikaci radiového provozu a výjezd místní jednotky HZS k mimořádným událostem v hasebním obvodu. Při koordinaci složek IZS žádá o jejich povolání Krajské operační středisko Ústeckého kraje.

Jednotka HZS se zapojuje do různých cvičení v rámci odborné přípravy. V roce 2019 byly ze strany nového vedení HZS kladeny i nové nároky ke zlepšení činnosti a odborných znalostí zaměstnanců. Velitelé směn a družstev zajišťují jedenkrát ročně, vždy na jednu směnu, taktické cvičení v rámci Dolů Bílina a dceřiných společností a jedno cvičení v rámci Elektrárny Ledvice. Samozřejmostí zůstávají prověřovací cvičení se simulací požárů a úniku nebezpečných látek a také zdravotní služby s různými modelovými situacemi zranění. Veškerá cvičení jsou zaměřena na problematiku zásahů v hasebním obvodu. Do některých cvičení jsou zapojovány složky IZS. V rámci spolupráce se jednotka účastní různých cvičení v Teplickém okrese dle poplachového plánu Ústeckého kraje.

Současné vybavení požární technikou zahrnuje cisternovou automobilovou stříkačku 2× CAS 40 S2Z T 815-2 Terno 6×6, 2× CAS 30 S3R T 815-7 6×6, 1× CAS 30 S3VH, 1× CAS 32 T 815 6×6, 2× sanitní vůz VW Transportér 4×4, Mercedes GL 320 4×4, 2× VEA Ford Ranger 2AB, VW Touareg, 3× dopravní automobil, 1× RZA Toyota Hilux 4×4. Mezi nejčastější zásahy patří požáry pásových dopravníků, mezi méně časté požáry poháněcích stanic. V elektrárně to pak bývá řešení problematiky uhelných zásobníků paliva.

Významnou událostí v roce 2007 byl požár poháněcí stanice PS 255. V roce 2009 byl zaznamenán požár velkostroje, kdy závada na transformátoru zachvátila požárem velkostroj KU800/K65, v roce 2014 požár buldozeru CATERPILLAR a poháněcí stanice PS 501. V roce 2015 hořel dílenský automobil Praga V3S s autogenní soupravou a ve stejném roce vznikl zápar v zásobníku paliva Elektrárny Ledvice s následným vznícením uhelného prachu v odsávací ventilaci a požárem filtru na střeše.

V letošním roce bude do vybavení zařazeno nové vozidlo KHA na podvozku Tatra 815 6×6 s hasivy – voda, pěna, prášek, CO₂. Do budoucna se plánuje pořízení technického automobilu na podvozku Tatra 815. Mimo jiné se chystá modernizace operačního střediska, nová výstavba skladů a zázemí pro chemickou službu, obnova technických prostředků. Jednotka se pravidelně zapojuje do preventivní činnosti PO při zabezpečování dětských dnů a výchovné činnosti v rámci rekreačních středisek Severočeských dolů. Pořádá poutavé ukázky svých aktivit pro děti a mládež při různých akcích, organizuje prohlídky stanice HZS pro školy a školky.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech