Ponořme se do historie Hornických listů

hornicke-listy-1909_compressed

Hornické listy vycházely s přestávkou způsobenou první světovou válkou až do roku 1938. Zdroj: hornicke-listy.cz

Historie periodika Hornické listy začala dávno předtím, než v roce 1992 začal vycházet firemní časopis Dolů Bílina Hornické listy. Vůbec první číslo resortních hornických novin totiž vyšlo prvně právě pod tímto názvem už v roce 1901. Od té doby vycházely a vycházejí pro pracovníky hnědouhelného průmyslu nejrůznější hornické časopisy či noviny.

Historicky první číslo Hornických listů vyšlo v roce 1901

Hornické listy začal vydávat první šéfredaktor Václav Draxl v Kopistech v polovině roku 1901, kdy byly jedním z mála českých periodik vydávaných v německém pohraničí tehdejšího Rakouska-Uherska. Noviny byly určené pro české dělnictvo, které za prací v malých hnědouhelných šachtách přicházelo z vnitrozemí. Hornické listy vycházely s přestávkou způsobenou první světovou válkou až do roku 1938. Resortní hornický tisk vycházel pak také po roce 1945.

Čtěte také:
Ostravská lanovka bude místo uhlí vozit turisty
Michal vás seznámí s Ograbulemi

Zejména v 50. letech, tedy v době intenzivního budování palivo-energetických komplexů v severočeské hnědouhelné pánvi, informovaly pracující dobově tendenčně zaměřená tištěná periodika jako například Dukla (list dolu Dukla v Dubí vydávaný od roku 1952), Fučíkovec (časopis pracujících národního podniku Dolů Julius Fučík a Pokrok). Podle budovatelského románu Václava Řezáče Bitva byly v roce 1960 pojmenovány noviny vydávané v Dolech Nástup Tušimice.

V rámci působnosti koncernového podniku Severočeský hnědouhelný revír vycházel celorevírní Hornický sever (1967 až 1991), krátkou dobu následován Krušnohorským týdnem v severočeském hnědouhelném revíru (1991 až 1992). V současné době vydávají všechny tři české hnědouhelné společnosti firemní časopisy určené svým zaměstnancům. Sokolovská uhelná má Zpravodaj, Czech Coal Group Důlní noviny a Severočeské doly Hornické listy.

Novodobá historie Hornických listů

Vedení tehdejšího státního podniku Doly Bílina se na počátku 90. let v době restrukturalizace uhelného průmyslu rozhodlo vydávat firemní měsíčník se staronovým názvem Hornické listy, jehož hlavním cílem bylo předkládání aktuálních informací týkajících se nejen vlastního provozu Dolu Bílina, ale především zpráv o chystané privatizaci. První číslo vyšlo v roce 1992. Důležitý mezník ve vydávání Hornických listů představoval rok 1994, kdy sloučením státních podniků Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice vznikla jedna akciová společnost Severočeské doly. Od té doby se působnost Hornických listů rozšířila o lokalitu Dolů Nástup Tušimice.

Postupně se během doby upravoval formát a rozsah časopisu, grafická podoba, distribuční kanály. V současné době vycházejí Hornické listy jako dvouměsíčník a ke svým čtenářům – prioritně zaměstnancům skupiny Severočeské doly – se dostávají nejen v tištěné podobě, ale také prostřednictvím intranetu a webových stránek. Nedílnou součástí Hornických listů je jejich příloha Severočeské listy, která vychází dvakrát ročně a je určena obyvatelům z měst a obcí sousedících s důlními provozy Severočeských dolů.

Mohlo by vás zajímat:
Mostecko bez uhlí aneb Apokalypsa 2030
Běloruský gigant BelAZ 75710
Za pět let dala Vršanská do regionu 43 milionů