Hrabák: Antifosilní zákon nepotřebujeme

Hrabák Foto: Komora.cz

Ing. Václav Hrabák, předseda energetické sekce Hospodářské komory České republiky. Foto: Komora.cz

Antifosilní zákon není potřeba tvořit a přijímat, řekl v rozhovoru pro časopis Komora předseda energetické sekce Hospodářské komory České republiky Václav Hrabák. Rozhovor přinášíme v plném znění.

Potřebuje ČR vůbec antifosilní zákon v kontextu evropských závazků a Pařížské klimatické dohody?

Energetická sekce Hospodářské komory České republiky zaujala již v minulých měsících své stanovisko, které bylo poměrně jasné a přímé. Jsme přesvědčeni, že otázka snižování spotřeby fosilních paliv, a tím i snižování produkce CO2, je obsažena v celé řadě českých i evropských právních předpisech a strategiích. Jsme tedy toho názoru, že antifosilní zákon není potřeba tvořit a přijímat.

Čtěte také:
Antifosilní zákon je deklarativní norma
Kovačovská má pochybnosti o antifosilním zákonu

Jak se díváte na ambici návrhu zákona, snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80 procent?

Hospodářská komora České republiky odmítá přijímání takových opatření, která jdou nad rámec evropských předpisů. Krom toho máme k dispozici několik odborných analýz a z nich jednoznačně vyplývá, že snížení skleníkových plynů, tedy především CO2 o 80 procent, je v podmínkách České republiky nereálné. Předpokládám, že tuto záležitost si budeme moci vysvětlit s předkladatelem návrhu zákona v rámci připomínkového řízení, pokud tedy bude zákon vůbec předložen, což jak jsem naznačil dříve, nepovažujeme za opodstatněné.

Jak se díváte na obavy zástupců průmyslu týkající se dopadů zákona na konkurenceschopnost českého průmyslu?

Pokud by stanovené cíle ve snížení CO2 v ovzduší byly pro náš stát nereálné, o čemž jsme doposud přesvědčeni, znamenalo by to nejen obrovské náklady na dosažení stanovených cílů, ale ve velké míře také ztrátu konkurenceschopnosti většiny našich firem, zejména pak průmyslu. Pamatuji si, jak pro průmysl nepříznivě dopadl rozbor jejich ekonomiky předpokládaným nárůstem ceny elektřiny z důvodu nárůstu podpory obnovitelných zdrojů energie, především pak fotovoltaických elektráren. Na základě těchto zjištění byla podpora obsažená v ceně elektřiny zablokována na hodnotě 495Kč/MWh, což trvá doposud. Antifosilním zákonem si připravujeme jen další problémy.

Podle bývalého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy má návrh antifosilního zákona sice jen sedm paragrafů, ale bezprostředně ohrožuje celý systém české energetiky. Za problematický označil zejména v zákoně skrytý princip nadřazenosti agendy životního prostředí vůči hned několika vládním politikám, výkonu státní správy i Státní energetické koncepci. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Přiznám se, že jsem téhož názoru. Připadá mi to, jako když naším prioritním cílem je snížení emisí a veškerá další činnost se tomuto cíli musí přizpůsobit. Přitom například v energetice jsou především základní cíle naprosté jiné. V energetice se musí jednat především o zajištění energie v požadovaném množství, kvalitě a za ceny, které neoslabí naši konkurenceschopnost a nezhorší životní úroveň obyvatel. Otázka životního prostředí je samozřejmě také velmi důležitá, ale měla by navazovat na uvedené priority a respektovat možnosti našeho státu a tak se stát nedílnou součástí naší činnosti.

Jako první v EU přijali antifosilní zákon Britové, kde se na něm shodla vláda s opozicí a zákon měl také podporu u průmyslových svazů a britských odborů. Myslíte, že by se podobný scénář mohl opakovat i u nás?

Jsem o tom přesvědčen, pokud ovšem bude návrh zákona předložen na základě odborných ekonomických studií a analýz a také za podmínky celospolečenské diskuze, do které budou vstupovat i podnikatelské reprezentace. Nic z toho ovšem prozatím neproběhlo. Navrhovaný zákon, pokud bude přijat, zasáhne do života většiny našich obyvatel a do všech průmyslových odvětví. Předkladatel zákona by měl znát stanovisko těch, kterých se zákon bude bezprostředně týkat, a měl by tedy řádně vysvětlit reálnost a opodstatněnost navrhovaných cílů, stejně jako jejich význam a ekonomické dopady. Hospodářská komora České republiky očekává tuto diskuzi a je připravena se jí plnohodnotně účastnit.

Mohlo by vás zajímat:
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Když jde na pedikúru pořádný macek