Doba čtení:2 m, 13 s
Obnovitelné zdroje stále nejsou schopné zásobovat Německo elektřinou. Ani bateriová úložiště přitom stále nejsou hlavním tématem energetické diskuze. Foto: pixabay.com

Německo má v obnovitelných zdrojích víc instalovaného výkonu, než v těch klasických. Ani v červnu a v první půli července se však neobešlo bez konvenčních zdrojů. Ty zajistily dodávku více, než poloviny elektřiny.

Letní měsíce jsou ideální pro výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Situace v Německu však i v červnu a červenci ukazuje, jak moc je vzdálená zelená teorie od pravdy. Online zveřejňované statistiky o výrobě a odběru elektřiny na portálu Agora Energiewende jasně ukazují, jak nejistá je stále sázka na obnovitelné zdroje. Přestože v nich má Německo již vyšší instalovaný výkon, než v těch konvenčních, nedokážou stále zajistit dostatek elektřiny pro největší evropskou ekonomiku.

Výroba z OZE v Německu od 12. června do 13. července (Zdroj: www.agora-energiewende.de)

Z přiloženého grafu jsou evidentní dvě skutečnosti. Za prvé, že hlavním zdrojem obnovitelné elektřiny je v Německu fotovoltaika, nikoli větrné elektrárny, o kterých se velmi často píše. Pozoruhodné je to zejména u těch na moři (off-shore, tmavě modrá barva), o nichž si podle novinových zpráv laik může snadno myslet, že jsou tahounem OZE. Tím spíš, že jimi EU plánuje obehnat velkou část evropského pobřeží. Plánuje do nich a do energie z mořských vln investovat 789 miliard eur (zde). Podstatně více nyní vyrábějí pevninské větrníky. Jenže jejich další výstavba už naráží na silný odpor dotčené veřejnosti.

Čtěte také:
Němci budou muset dovážet elektřinu z Francie
Klimatické šílenství emise nesníží

Druhá zřejmá skutečnost spočívá v tom, že kapacita, kterou je potřeba v OZE pro zásobování Německa instalovat, musí být násobně vyšší, než ta současná. V případě fotovoltaiky je totiž potřeba do sítě dostat více, než dvojnásobek současného výkonu. V instalovaném výkonu to znamená ještě podstatně více. (V tuzemsku dodává fotovoltaika průměrně ročně pětinu svého instalovaného výkonu.) Kdyby mělo Německo z významné části fungovat na větrnou energii, ukazují grafy Agora Energiewende jasně, jak obrovský skutečně dodaný výkon ještě chybí. (V tuzemsku je průměrný roční výkon VtE čtvrtina toho instalovaného. Více v rozhovoru zde.) Přesto již nyní působí nadvýroba z VtE na severu země velké problémy se stabilitou tamní sítě. Nákladné vedení sever – jih, které by mělo tyto problémy odstranit přitom ani zdaleka není hotové.

Uvedené skutečnosti jsou obzvláště pozoruhodné ve světle nové zprávy Spolkového kontrolního úřadu (informovali jsme zde). Ta upozorňuje na to, že tempo vypínání konvenčních zdrojů (v Německu uhelných a jaderných) je příliš rychlé. Auditoři se totiž obávají toho, že země nebude mít v případě problémů dostatečné záložní kapacity spolehlivě vyrábějících zdrojů.