Doba čtení:2 m, 2 s
Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Foto: Sev.en Energy

Sev.enEnergy připravila cyklistům dárek na nadcházející léto. Na rekultivacích lomu ČSA vyznačila naučnou cyklotrasu vedoucí novodobou divočinou. Místy, kde stojí za to chvíli se zastavit a dobře se rozhlédnout. Interaktivní mapu si můžete stáhnout do svých chytrých telefonů.

Sedm symbolických zastavení přiblíží místa, kde se těžilo uhlí. „Naše nová cyklotrasa 7eko track je ukázkou dobré rekultivace v praxi. Chtěli jsme lidem předvést, jak jsou rekultivace zajímavé, a jakým jsou přínosem pro přírodu i krajinu,“ uvedla mluvčí Sev.enEnergy Gabriela Sáričková Benešová.

Čtěte také:
Biouhel se předvede na vršanských výsypkách
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Na každé ze symbolických sedmi zastávek je QR kód, po jehož načtení do chytrého telefonu se zobrazí mapa s informacemi a zajímavostmi o místě, kde turista právě stojí. Na jednom ze stanovišť například zjistí, co jsou to napajedla, kaliště a slaniska, podle čeho se poznají a k čemu slouží. Seznámí se s loukami a pastvinami v okolí lomu a pozná rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Obyvatelům z živočišné říše, kteří našli svůj domov na rekultivovaných plochách v okolí lomu ČSA, je věnováno několik zastávek a přibližují ptáky, drobné savce či obojživelníky. Zajímavé zastavení je u jezírka, které vzniklo z bývalé čerpací jímky sloužící původně k ochraně lomu před povrchovými vodami. V současné době zde kromě hojného výskytu živočichů roste i kriticky ohrožený druh vodní rostliny, růžkatec bradavčitý. Před dojezdem do cíle cyklotrasy se turisté dozví také o doupných stromech a jejich důležitosti v přírodě. Poslední zastávkou cyklotrasy 7eko track je nabíjecí stanice pro elektrokola v Černicích, odkud se může pokračovat v dalším putování po zajímavých místech regionu. 7eko track navazuje na další interaktivní mapy, které propojují celé území. Trasu najdete na https://uhelnesafari.cz/cz/#trasa-1

Skupina Sev.enEnergy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti BlackhawkMining a 17,1% podíl ve společnosti CorsaCoalCorp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.