Jak daleko vidí Pirát?

Vypadá to skoro jako střet kultur těsně před válkou světů. Piráti versus zbytek světa. A to za každou cenu a bez ohledu na následky.

Pirátská strana, jíž do plachet foukají ekologičtí aktivisté, chce omezit výjimky z přísných unijních pravidel pro elektrárny, protože je přesvědčena, že to pomůže zlepšit ovzduší v zemi. Průmyslníci s podporou velké části politické scény varuji před podobnými regulacemi, které zmaří jejich miliardové investice a ohrozí konkurenceschopnost firem a energetickou soběstačnost republiky.

Pokud chceme být objektivní, je třeba říci, že obecné východisko Pirátů je v pořádku. Chtějí zlepšit životní prostředí a vzduch, který všichni dýcháme. Proto se rozhodli, že žádná velká elektrárna by neměla získávat výjimky pro svůj provoz, pokud nesplní Evropskou unií stanovená pravidla. Potud v pořádku.

Čtěte také:
Brabec: Piráti jen papouškují Hnutí Duha
Odklon od uhlí zdraží elektřinu

Je to idea, je to vize, všichni souhlasíme. Pokud by to ale Piráti mysleli vážně, nechali by zpracovat seriózní analýzu, která by vyhodnotila všechny důsledky a dopady takového opatření. Zkonzultovali by svůj návrh s odborníky, průmyslníky, ostatními politiky. Místo toho předložila Dana Balcarová návrh, který je silně inspirovaný materiály a rétorikou Greenpeace, a to v lepším případě. Proslýchá se totiž, že jí materiály ekologičtí aktivisté připravují přímo. A to není dobře, jakkoli k sobě zelený politik s ekoaktivistou může mít blízko.

Piráti jsou bohužel zaslepení slibně rozjetou aktivitou ve sněmovně a vidinou dalšího volebního úspěchu v blížících se komunálních volbách. Přebírají mediální agendu mrtvých Zelených a pokoušejí se bodovat u voličů. Jednou chtějí to, podruhé ono. Babiš je jim zřejmě vzorem.

Mnohdy to sice vypadá racionálně třeba jako zákon o ovzduší, ale při bližším zkoumání se ukáže, že zůstalo jen u idejí. Konkrétně? Balcarová argumentuje nově tím, že už nechce výjimky rušit zcela, ale omezit jejich udělování rokem 2025. Do té doby je podle ní dost času, aby elektrárníci své zdroje ekologizovali. Peněz na to mají dost, říká Balcarová.  Jako by si ale neuvědomovala že, jsou to spojité nádoby.

Uveďme jeden příklad ze všechny. Balcarová Českou republiku často srovnává s Čínou, zapomíná přitom však na to, že podíl České republiky na světových emisích je zanedbatelný. Produkujeme minimum světové produkce CO2 (0,31 %). Čína produkuje 29,51%, USA 14,34 %. Postupně odstavujeme uhelné elektrárny, Čína je staví. Za posledních 5 let Číňané postavili elektrárny o výkonu 229 GW výkonu, přičemž výkon všech českých uhelných elektráren je 10,6 GW. Nehledě na to, že za poslední roky čeští elektrárníci investovali miliardy na jejich ekologizaci.

Ale ať se podmínky pro elektrárny dále zpřísňují v zájmu zkvalitňování životního prostředí. To je přece v pořádku. Jen by měla vládnout špetka zdravého rozumu, srovnání s Čínou hovoří za vše.  Je jasné, že éra hnědého uhlí končí, je nutno si ale říci, kdy a za jakých podmínek. Máme za ně náhradu? Jádro v nedohlednu, rizikový ruský plyn na obzoru, obnovitelné zdroje to v Česku nevytrhnou. Myslí na tohle Piráti, když spolu s aktivisty sní své zelené sny?

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme