Doba čtení:2 m, 5 s
Práce s pneumatickou vrtačkou. Foto: OKD

Preventivní chování – lidské zdraví ochrání! Pro říjnové téma v oblasti BOZP to platí stoprocentně, protože odbor řízení bezpečnosti v OKD volí tentokrát ochranu sluchu při práci. Vychází přitom z faktu, že naprostá většina důlních profesí je v tomto ohledu zařazena do třetí kategorie rizik!

První je nejnižší, čtvrtá nejvyšší. Už práce ve třetí kategorii jsou zařazeny mezi rizikové a dá se za ně označit i činnost ve druhé kategorii, pokud tak o ni rozhodne hygienická stanice nebo se tak stanoví zvláštním právním předpisem,“ upozorňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Co se sluchu týče, znamená „trojka“ práce, při nichž jsou překračovány platné hygienické limity. „Pro zajištění ochrany osob je při nich nezbytné využívat osobní ochranné pracovní pomůcky,“ pokračuje. Prostředí šachty je podle něj místem se dvěma typy hlučnosti. Impulzivní (nepravidelné) pochází z vrtaček, brusek, sbíječek. Nepřetržitá pak z motorů pohánějících technologie, z ventilátorů či čerpadel.

Čtěte také:
NWR údajně nutila OKD k nevýhodným smlouvám
Bakala nenechal v OKD peníze na rekultivace

Už hlasitost vyšší než 85 decibelů (dB) při dlouhodobé expozici v pracovním prostředí znamená riziko trvalého poškození sluchového aparátu. „Lékařské i statistické studie prokázaly, že hluk má nepříznivý vliv na zdraví člověka. Sluch mu totiž prvotně slouží především jako varovný systém. Organismus reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů,“ varuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Hluk dále snižuje obecnou odolnost organismu vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů, ovlivňuje pracovní výkon a zhoršuje komunikaci mezi lidmi.

Horníci, ale i úpraváři na prádle či opraváři v mechanických dílnách mohou hlukem trpět podobně, jako lidé žijící v blízkosti frekventovaných letišť. „Poškození sluchu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku a doby, po níž je člověk této expozici vystavován,“ říká Zajíček a zmiňuje i potřebu pravidelných kontrol v Karvinské hornické nemocnici vždy co dva roky.

OKD proto poskytuje na vyžádání zaměstnanců odpovídající ochranné osobní prostředky (OOOP) do prostředí s hladinami hluku vyššími než 80 dB. „V revíru jimi musí být vybaveni všichni fárající do dolů i zaměstnanci úpraven a mechanických dílen. Nejjednodušší ochranou jsou špunty – zátkové chrániče vkládané do uší. Vyšší stupeň představují mušlové chrániče, ty jsou dobrou volbou pro profese pracující v riziku hluku denně a převážnou část směny – tedy například zámečníků u hydraulických agregátů či vrtačů u vrtných souprav.“

Mohlo by vás zajímat:
Technika na baterky má začít pomáhat v hlubině
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Rypadlo dokráčelo do cíle