Je státní půjčka pro OKD dobré řešení?

komentare_iuhli_800x600Ministerstvo financí a vláda zvažují půjčku 700 mil Kč společnosti OKD, která by pomohla řešit akutní potíže s nedostatkem hotovosti. Dá se odhadnout, zda to budou účelně, či zbytečně vynaložené prostředky?

Odpověď není snadná a jistě nebude definitivní. Na první pohled se může zdát jasnou, pokud se na ni podíváme očima zaměstnanců. Půjčka by zajistila provoz společnosti, a tudíž i mzdové prostředky, údajně snad do konce letošního roku. Zkusme problém ale posoudit trochu šířeji, čímž nemusí být zájmy zaměstnanců dotčeny, jde konec konců nejen o mzdy do konce letošního roku, ale i o ty další.

Jaké je to řešení?

V prvé řadě je třeba uvést, že takto pojatá půjčka není systémovým řešením.

Systémová řešení jsou ta, která jsou tvořena s určitým předstihem. Nají mít dlouhodobý (pozitivní) výsledek a za tímto účelem jsou zahrnuta např. do legislativy, do postupů různých institucí atd.  Jinými slovy, již předem je proveden odhad, co může v budoucnu působit problémy, a již předem se ví, jak na to.

Čtěte také:
Podle pravice je půjčka spíše darem
Šéf OKD neví, jestli bude na výplaty

Tak tomu v případě aktuálního návrhu půjčky OKD není. Je to řešení spíše vnucené, či vynucené vývojem situace. Může mít zatím jen krátkodobý účinek; na konci roku asi peníze OKD znovu dojdou.

I když nejde o řešení systémové, neznamená to ovšem automaticky, že jde o řešení špatné a že by mělo být hned hozeno do koše.

Návrh půjčky sleduje patrně minimalizaci ztrát. Rychlý rozpad OKD, kterému má půjčka zabránit, by vyvolal řetězovou reakci u dodavatelů OKD a jistě by zkomplikoval život i jeho odběratelům, zejména energetickým společnostem a koksárnám, které by si musely hledat náhradu.

V takovém případě může nedokonalost řešení trochu ustoupit stranou, byť jde tak trochu o záplatu, která má zajistit více času na vznik lepší varianty, a vůbec není jasno, jak to bude se splacením.

Vyhlídky na splacení?

I když bychom chtěli být optimisty, tak zatím je vyhlídka na splacení malá.

OKD by muselo být zbaveno všech nevhodných závazků typu ručení a dluhů vnesených mateřskou společností NWR; insolvenční režim jejich dopady pozastavil zatím dočasně.

OKD by pak muselo dále omezit chod méně efektivních provozů, na což sice asi dojde, ale je potřeba více času než několik měsíců.

Potom by mělo OKD naději na delší existenci, vždyť poptávka po uhlí ze strany tuzemské energetiky a koksáren (a hutních podniků) trvá.

Může být něco lepšího?

Lze se o to pokusit a představovat si určité idealizované řešení.

Spočívalo by třeba v tom, že na pracovním trhu již včas existuje zásoba odpovídajících pracovních míst, které mohou případné otřesy (jako insolvenci OKD) dílem pohltit. Z pohledu státu totiž nemusí jít tolik o záchranu konkrétní firmy, či firem, ale o celkovou budoucnost a prosperitu daného regionu.

To by znamenalo, že existuje plán systematické proměny regionu a plán na obohacování pracovního trhu nabídkou nových míst. Takový plán s velkou pravděpodobností existuje, musí být ale s náležitou energií a včas prosazován.

Svoji odpovědnost zde nemá jen vláda, ale také místní samosprávy. Možná dokonce větší než centrální instituce, neboť situaci v místě by měly znát lépe a lépe odhadnout blížící se rizika. Určitou komplikací může být fakt, že takový program může přesahovat více než jedno volební období. To klade nemalé nároky na udržení kontinuity a na určitou velkorysost politiků, ať již působí v místě nebo centru.

Je to sice dosti idealizovaný scénář, ale nějaký takový by byl dobrý, aby bylo vytvořeno dlouhodobé řešení a aby přitom nešlo jen o přelévání peněz z jedné kapsy do druhé.

A jestliže se zatím nedaří „stíhat“ na Ostravsku, mohlo by to být třeba poučením a inspirací pro Mostecko…

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Výbuch srazil giganta na kolena
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti