Karvinská teplárna slaví 120 let

Zdroj: Veolie.cz

Zdroj: Veolia.cz

Úctyhodné jubileum slaví v letošním roce Teplárna Československé armády (TČA) v Karviné. Dříve primárně dodavatel elektřiny pro sousední důl a koksovnu se časem stal rovněž základním zdrojem tepla pro město Karviná.

V současné době je TČA pomocí horkovodu propojena se závodem Teplárna Karviná a společně dodávají teplo do soustavy Karviná-Havířov. Je využívána jako sezónní zdroj, který je uváděn do provozu na začátku topné sezony v říjnu a odstaven na jejím konci, obvykle na přelomu dubna a května. To samozřejmě nijak nesnižuje význam TČA pro uvedenou horkovodní soustavu. Jen pro ilustraci: v zimním období ze sta procent kryje tepelné potřeby města Karviné, což je asi 20 tisíc domácností, a do Havířova dodává až 50 MWt. To odpovídá potřebám třetiny z 30 tisíc domácností v Havířově ve špičce“ vysvětlil Tomáš Groň, výrobní náměstek ředitele Regionu Východní Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Čtěte také:
Uhelná elektrárna Mělník bude v Matrixu
Uhelné elektrárny navštěvují tisíce lidí

Historie teplárny, která nejprve vyráběla jen elektřinu, se datuje od roku 1895, kdy v rámci elektrifikace šachty Jan–Karel byl instalován první zdroj ještě stejnosměrného proudu o výkonu 0,45 MW. O sedm let později byl na jámě Jan postaven čtyřválcový čtyřtaktní motor na koksárenský plyn. Do roku 1907 pak byly instalovány další zdroje a první turbína o výkonu 1 MW. Tím byla zahájena výroba na klasických parních turbosoustrojích. Tato „Centrála 1“ byla udržována v provozu do roku 1925, kdy došlo k její likvidaci. V kotelně vytápěné místním uhlím a koksárenským plynem bylo finálně až šest kotlů firmy Babcock – Wilcox později doplněných ještě o další dva výkonnější kotle.

Veolie 1_compressed

Zdroj: Veolia.cz

Důlní poklesy však způsobovaly velké potíže. Proto byla postavena na ochranném pilíři jámy Jan nová strojovna s většími jednotkami nazývaná „Centrála 2“. Po druhé světové válce však byl provoz i této centrály postupně likvidován a definitivně skončil v roce 1955.

Projekční záměry a příprava nové velkoryseji koncipované elektrárny schopné kombinované výroby elektřiny a tepla započaly během 2. světové války. Elektrárna dostala jméno Elektrárna President Beneš. Po vzniku Oblastní správy elektráren – trustu Ostrava byla od roku 1952 elektrárna přejmenována na Elektrárnu Československé armády.

Elektrárna, která od svého počátku představovala dodávkami elektřiny, páry a stlačeného vzduchu energetický zdroj pro sousední důl a koksovnu, se od roku 1963 stala základním zdrojem tepla pro nově budované město Karviná. V roce 1991 v názvu přibylo slovo „teplárna“, které více vystihuje její technickou podstatu.

Mohlo by vás zajímat:
Kouzlo starých šachet přenesl na obrazy
Důl OKD si „zahrál“ v korejském filmu
Tenhle koks se nešňupe