Kolumbie snižuje dopady těžby uhlí na životní prostředí

Kolumbijské úřady se snaží zmírnit dopady těžby. Ilustrační foto: Bogota, zdroj wikipedia.org

Kolumbie má největší zásoby uhlí v Latinské Americe a je jedním z největších producentů uhlí ve světě. Vývoz uhlí tvoří 12, 4 % z celkového exportu země. Kolumbijské úřady ale reagují na stále sílící požadavky na ochranu životního prostředí, proto se snaží zmírnit dopady těžby. Dokládá to i letošní vstup obří báňské společnosti Cerrejón do World  Coal Association (WCA), jejíž členové musí splňovat nejen dané ekonomické požadavky, ale i určité podmínky na ochranu životního prostředí.

„Jako asociace věříme, že uhlí má svoji budoucnost i při zvyšující se ochraně životního prostředí. Oceňujeme, že nejnovější člen naší asociace pomáhá místním komunitám i životnímu prostředí,“ řekl výkonný ředitel WCA Benjamin Sporton při návštěvě těžebních oblastí v Kolumbii.

Čtěte také:
V Japonsku zbankrotuje rekordní počet solárních firem
Náklady na havárii ve Fukušimě budou dvojnásobné

„Členství ve WCA je pro nás velmi důležité. Chceme se podílet na celosvětovém projektu udržitelné produkce uhlí a plnit naše závazky vůči životnímu prostředí,“ řekl prezident společnosti CerrejónRoberto Junguito.

Důlní společnost Carrejón dosud rekultivovala více než 2700 hektarů půdy. Veškeré plány na rekultivace musí být vypracovány ještě před zahájením těžby. Součástí komplexu rekultivačních patření je monitoring znečištění, průběžné sledování důsledků těžby a následná rekultivace těžených oblastí tak, aby těžba co nejvíce minimalizovala dopad na životní prostředí.

„Při těžbě je ochrana životního prostředí a podpora komunit životně důležitá. Jen tak bude mít uhelný průmysl udržitelnou budoucnost,“ řekl Benjamin Sporton.

Soukromá společnost Carrejón sídlí v La Guajira a vyrábí ročně 32 milionů tun uhlí. Jde o firmu, která se kromě těžební činnosti věnuje také dopravě. Vlastní uhelný důl, dále železnici dlouhou 150 kilometrů a námořní přístav schopný přijímat lodě o hmotnosti až 180 000 tun. Zaměstnává více než 12 000 lidí.

Mohlo by vás zajímat:
Polský Krakov otestuje modré uhlí
Podvalník prověřil i tank
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti