Komořanská úpravna má za sebou odstávku

Úpravna uhlí Komořany. Foto: Severní energetická

Ačkoli je většina zařízení odstavena, patří první tři červencové týdny v komořanské úpravně uhlí k nejnáročnějším obdobím roku. Během krátkého času odstávky tu totiž musí stihnout velké množství prací, než se technologie opět rozběhne na plné obrátky.

Roční odstávka úpravny byla naplánována od třicátého června do dvacátého července, ale první práce se rozběhly už o den dříve. Vše odstartovalo jako vždy kompletním úklidem, bylo potřeba vystříkat vodou všechny objekty jak na úpravně uhlí, tak i budovu NS1 a štěrbinový zásobník na lokalitě HMGD.  A také následně co nejrychleji zprovoznit drtírnu a malý hlubinný zásobník, protože tyto provozy jsou jako jediné během odstávky úpravny v provozu, aby bylo zajištěno zauhlování pro komořanskou teplárnu a litvínovskou chemičku,“ vysvětlil Libor Poncar, vedoucí úseku úpravy uhlí Severní energetické.

Čtěte také:
Mostecko se stane zásobárnou vody
Matylda přivítá hasičský festival

Práce na úpravně pokračovaly podle předem připraveného harmonogramu. „Výčet všeho, co se muselo stihnout, by byl hodně dlouhý, z nejvýznamnějších akcí lze zmínit instalaci nového řídicího systému v Pc třídírně, který je součástí rozsáhlejšího projektu výměny řídicích systémů v celé úpravně. Pokračovat bude i v září, kdy se bude měnit řídicí systém v Pb třídírně, což bude také technologicky náročné pro zajištění provozu,“ vysvětlil vedoucí. Kromě řady kontrol, například všech skluzů došlo například k výměně poháněcích válců v hlubinném zásobníku, což byla velmi složitá záležitost zejména kvůli manipulaci. Kontrolou prošly i drtiče na mezistavbě úpravny a specializovaná firma zajišťovala revizi a ověření kolejových vah.

Velké akce se nevyhnuly ani HMGD, kde se mimo prováděla revize a nastavení hydrauliky hlavního agregátu u skládkového stroje a došlo i k zaměření pojezdové dráhy stroje. Velmi důležitou akcí byla instalace nového, v pořadí už druhého rozvolňovače na NS1 na pásovém dopravníku P22. Toto zařízení má za úkol rozmačkat příliš velké kusy uhlí, které přicházejí přímo z lomu a tím tak vlastně připravit materiál k výrobě tříděných druhů,“ připomněl Poncar.

Ačkoli odstávka úpravny začíná na začátku hlavní sezony dovolených, většina zaměstnanců tyto dny strávila v práci. „V této době má dovolenou jen minimum z  297 lidí, kteří se o chod úseku ať už přímo na úpravně nebo na lokalitě HMGD starají. Naopak například během úklidu, stříkání provozů, musí do práce prakticky všichni. Upravujeme i směnnost, až na výjimky se pracuje v ranních dvanáctihodinových směnách. Je ale třeba říct, že během hlavní odstávky se na zajištění všech důležitých činností podílejí i další zaměstnanci, ať už jde o údržbu, případně elektro, diagnostiku a další,“ doplnil Poncar.

Práce na úpravně ale se skončením odstávky neutichnou, v září se bude pokračovat mimo jiné v drtírně, které se odstávka prakticky nedotkla.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu