Konstruktivní Eurocoal

Eurocoal (European Association for Coal and Lignite) je mezinárodní profesní organizací zastřešující evropský uhelný průmysl – producenty, zpracovatele a uživatele uhlí. Může se prokázat dlouholetou historií sahající do začátku padesátých let minulého století, protože její předchůdkyní byla Asociace producentů uhlí západní Evropy.

Eurocoal si tedy prožil s uhlím jak období jeho největší slávy a vzestupu, tak ústup z výsluní na energetickém trhu. Je sympatické, že přes objektivní i subjektivní úskalí a překážky, které během desetiletí přinesl rozvoj a dostupnost dalších primárních energetických zdrojů, technický a technologický pokrok, ale i různé, mnohdy ukvapené evropské regulatorní zásahy, není Eurocoal organizací, která by podléhala skepsi nebo která by se chtěla stát nějakým muzeem. V jeho komentářích, analýzách, návrzích atd. najdeme nemálo konstruktivnosti, možná více než u některých evropských i tuzemských politiků.

Čtěte také:
Některé evropské země se bez uhlí neobejdou
Němci platí za elektřinu rekordní ceny

Eurocoal ukazuje na širší souvislosti, které je nutno brát v potaz, má-li být budoucnost energetiky bez zbytečných konfliktů a slepých uliček. Jedním příkladem za všechny je aktivní prosazování schématu vzájemné závislosti bezpečnosti, dostupnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, jak je ilustruje například schéma (dále) načrtnuté v jednom z programových Světové energetické rady (World Energy Council – WEC). Eurocoal se staví za větší pestrost zdrojů energie a za vyrovnané konkurenční prostředí pro jejich využívání. V takovém mixu má uhlí ještě na dlouhá léta své místo, mimo jiné, aby krylo záda využívání obnovitelných zdrojů.

Konstruktivnost neznamená, že nelze mít na věci opačný názor. V poslední době se Eurocoal jednoznačně postavil proti jednostranně navrhovanému opatření emisního standardu 550 gCO2/kWh (vyloučení elektráren, které emitují více než 550 g CO2 na 1 kWh, z podpory platbami za udržení výrobní kapacity).

Pohled do dokumentů organizace Eurocoal je proto vždy inspirativní.

Schéma vzájemné závislosti bezpečnosti, dostupnosti a šetrnosti k prostředí

Zdroj: World Energy Council

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme