Doba čtení:1 m, 41 s
Práškové železo se dá spalovat v uzavřeném cyklu. Nevýhodou je nízká hustota energie. Foto: pixabay.com

Železo hoří. Dokonce tak, že se pomocí jeho spalování už dá zásobovat teplem a elektřinou rodinný dům. Bez emisí C02. Je to cesta, kterou Unie hledá?

Práškové kovy je možné spalovat. Neuvolňuje se přitom oxid uhličitý. Nejekonomičtější je spalování železa, kterého je dost a není drahé. Negativem je náročnější obsluha celého procesu, než je tomu třeba u kapalných paliv a také vysoká cena za technologii, jež musí vzdorovat vysokým teplotám. Zásadním limitem pak je nízká měrná hustota energie železa. Je tedy otázkou, zda by se někdo za normálních podmínek spalováním železa zabýval.

Čtěte také:
Uhelný důl v Srbsku vydal římský poklad
Budou jednou české firmy těžit ve vesmíru?

Ovšem ve chvíli, kdy trh ovlivňují evropské emisní povolenky, jejichž cena je navíc na rekordní výši a fosilní zdroje se politici rozhodli odstřelit do 30let, pálení železa by smysl dávat mohlo. Team Solid, výzkumná skupina studentů univerzity v nizozemském Eindhovenu (zde), postavila v roce 2018 v laboratoři systém na spalování železa s výkonem 20 kW. Ten pracuje v uzavřeném cyklu, kdy spalováním vznikající oxid železa, tedy obyčejná rez, se dá s pomocí reakce s vodíkem přeměnit opět na železo.

V pivovaru Swinkels, který vaří pivo Bavaria, se pak loni podařilo instalovat za 2,4 milionu eur systém s výkonem 100 kW. Solid nyní pracuje na systémech s výkonem 0,5 až 1MW. Na to získal dotaci 3,7 milionu eur (cca 100 milionů korun). Společnost také hledá investory, kteří by umožnili praktickou zástavbu a reálnou zkoušku „železného pohonu“ do námořní lodi. Pro několik kategorií námořních plavidel je totiž podle tvůrců tento typ pohonu vhodný. Bohužel Solid neuvádí bližší podrobnosti o typech či velikosti vhodných lodí.

V každém případě uzavřený systém spalování železa by, při snaze o používání obnovitelných zdrojů, byl unikátní výhodou. Zda má ovšem potenciál fungovat i ve větším měřítku, ať už na lodích, nebo ve velké energetice, se teprve uvidí.