Doba čtení:1 m, 48 s
Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 3055 projektů celkovou částkou přesahující 354 milionů korun. Foto: Nadace OKD

Nadace OKD podpoří 137 neziskových projektů v našem regionu. Dotaci poskytne také sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomíná taktéž na podporu hornických tradic.

Žádostí v programu Pro region bylo přijato 128 a po pečlivém zvážení se nadace rozhodla podpořit 77 z nich. V programu Pro region jsou projekty zaměřeny především na oblast kulturního rozvoje, sociální pomoci, volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale také na seniorské aktivity a podporu projektů spojených s rozvojem regionu.

Nadace OKD slaví jubileum

V programu Srdcovka se aktivní zaměstnanci našich dárců stávají patrony podpořeného projektu. Ve svém volném čase pomáhají mentálně postiženým nebo jsou vedoucími ve sborech dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a za to jim patří velký obdiv. „Celkem bylo přijato 57 žádostí a 53 z nich získalo naši podporu. Tradiční žadatelé, ale i noví srdcaři se letos zaměřovali na víkendové pobyty, soustředění, tábory, uspořádání soutěží, ale také na nákup vybavení či zvelebování kluboven a zázemí“ uvedla ředitelka Nadace OKD Monika Němcová.

Nadace OKD rovněž ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s pracovní činností člena Spolku svatá Barbora. Díky nadaci a dalším dárcům můžou tyto děti dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu zařadit do aktivního pracovního procesu. Kromě podpory vzdělávání spolek pomáhá také s financováním volnočasových aktivit, táborů či kurzů.

ČEPS: Bez uhlí nebude dost elektřiny

Dalším cílem Nadace OKD je podpora zachování hornicko-kulturního dědictví, a to v rámci činnosti klubu hornických seniorů a dalších příznivců hornictví. Jde zejména o udržování hornických tradic u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Celkem bylo podpořeno 6 projektů, díky kterým se může přes 1 500 hornických seniorů setkávat v klubech, kde nejen aktivně tráví svůj volný čas, ale také udržují tradice, které jsou pro tento region typické. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program, který seniorům umožňuje se sociálně začleňovat do komunity.