Nadace OKD vstoupila i do virtuálního světa

Nadace OKD se otevřela virtuálnímu světu prostřednictvím sociálních sítí. Foto: OKD

Největší nadace v Moravskoslezském kraji a jedna z nejvýznamnějších v rámci celého Česka zažívá hektické období. Kromě změn ve vedení Nadace OKD rovněž vybírala a oceňovala nejlepší projekty a osobnosti loňského roku, její tým chystá grantové programy na rok příští a více se otevřela i virtuálnímu světu prostřednictvím sociálních sítí. Více prozradila v rozhovoru ředitelka Karolína Presingerová.

Jaké byly personální změny v nadační radě a proč?

Nadace se řídí statutem, v němž je zakotveno tříleté funkční období členů. Po jeho uplynutí může správní rada nebo zřizovatel navrhnout do orgánů Nadace OKD nového člena. Pak si správní rada volí ze svého středu předsedu i místopředsedu. Tento postup je běžný i v jiných neziskových organizacích, které mají své vlastní orgány.

Čtěte také:
Bakalův recept na zbohatnutí
Bakala: Žralok pravdy a lásky

Změnily se nějak okruhy činnosti těžařské nadace?

Nadace byla vždy otevřená nejen pro neziskové organizace, ale i pro veřejnost. V posledním roce jsme se na to velmi zaměřili. Čas se nedá zastavit a i Nadace OKD se snaží jít s dobou – a to byl jeden z důvodů, proč jsme rozšířili své sociální sítě. Nyní nás můžete
sledovat nejen na Facebooku, ale také na Instagramu, Twitteru a Youtube. Naše fanoušky a sledovatele to baví. Dáváme jim tipy kam vyrazit za neziskovkami, představujeme jednotlivé projekty a Srdcaře a nezapomínáme ani na soutěže, které dále pomáhají. Nadace není jen o veřejných grantech, ale především o přátelství a pomoci. A takové přátelství jsme zhmotnili do druhého dílu nadační kuchařky s názvem Neobyčejně Obyčejná Kuchařka Dobrot 2. A jsme velkorysí, nenecháváme si ji pro sebe, je zdarma ke stažení na www.nadaceokd.cz.

Nadace OKD vyhlašuje granty, co se k nim dá říci?

V posledních letech pozoruji, že neziskové organizace nemají kde žádat o fi nanční prostředky. Už to není, co to bývalo dříve. Spousta fi rem, ale i obce omezily rozpočty na bohulibé činnosti. A to je velmi nepříznivé pro neziskový sektor. Cítím, že Nadace OKD je takovým přístavem, do kterého se neziskovky vrací, protože zde mají příležitost a možnost podpory svého projektu. Veřejnost si často neuvědomuje, jak velkou a důležitou roli hraje neziskový sektor pro společnost. Nadace si to vše uvědomuje a i nadále zachovává veřejné granty, poskytuje tím neziskovým organizacím v regionu šanci něco zlepšit.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru