Doba čtení:1 m, 22 s
Důl Darkov. Foto OKD

Centralizace výroby topných směsí a náhrada jejich dosavadní produkce pomocí nakladačů a mobilních třídičů. To je smysl projektu třídící linky Stonávka, kterou na lokalitě Darkov buduje pro OKD firma RPS Ostrava spolu s dalšími dodavateli.

Stávající výroba topných paliv není dokonalá. Mísení nakladači a mobilními třídiči nezajišťuje optimální homogenizaci produktu, proto chceme na nové lince usilovat o zajištění téměř stoprocentního výsledku o vyšší kvalitě,“ vysvětlil pro Měsíčník Horník Jiří Waclawik, vedoucí výroby a technolog úpraven.

Na skládce Stonávka vznikají tyto technologické uzly: Nakládka a doprava uhlí, nakládka a doprava proplástku, třídění uhlí, proplástku, okruh technologické vody. Staví se tam také potřebná ostatní technická (vytápěný velín, trafostanice) i pomocná zařízení (včetně osvětlení na plošinách a sloupech).

Čtěte také:
Lázně Darkov se bojí rozšíření těžby uhlí
Soud posvětil převod pozemků Bakalovi

Linku budou tvořit dopravní mosty s násypkami a třídírnou. „Řízena bude z centrálního velína a na základě bilančních výpočtů i pomocí regulačních prvků můžeme částečně automatizovat její výrobní proces,“ uvedl Waclawik s tím, že ve fázi nakládky se obsluha neobejde bez kolových nakladačů. Ty dopraví jednotlivé složky do násypek, odkud je šnekové vynašeče přesunou na dopravníky vedoucí na hvězdicové třídiče sloužícího k dosažení důkladného vytřídění uhlí a proplástku.

Návratnost investice do linky je vypočítána na necelé tři roky. A to díky sníženým nákladům na manipulaci. Popeloměry a váhy nám zase umožní přesněji dosáhnout kvality požadované našimi odběrateli,“ uzavřel vedoucí výroby a technolog úpravny. Linku budují od podzimu a její dokončení je plánováno na květen.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo