Doba čtení:48 s
Do skupiny Sev.en Enegy patří také Eektrárna Chvaletice, která je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi. Foto: Sev.en Energy

Skupina Sev.en Energy podpoří činnost zájmových sdružení či spolků nebo zajímavé projekty v regionech, kde působí, také formou nového firemního benefitu – interního grantu.

Každý zaměstnanec skupiny může požádat o příspěvek pro sportovní kluby nebo zájmové kroužky různého zaměření, do jejichž činnosti se sám aktivně zapojuje. Snahou a cílem interního grantu je podpořit mimopracovní a zájmové aktivity zaměstnanců, a přispět také k rozvoji a kvalitě života v příslušných regionech.

Čtěte také:
Kdy vzniknou na severu další jezera?
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Příspěvky z interního grantu hodlá Sev.en Energy rozdělovat čtyřikrát do roka, stejně jako finanční podporu, o kterou žádají externí zájemci. Při výběru upřednostňuje regionální žadatele a rovněž projekty s širším společenským uplatněním.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo