Odboráři OKD diskutovali na sněmu

Sněm zahájil hlavním projevem předseda Rostislav Palička, který přednesl zprávu o činnosti odborového sdružení za uplynulý rok. Foto: horník geolog naftař

V Horní Suché v Dělnickém domě se konal XII. sněm Sdružení hornických odborů OKD (SHO). Jednání se zúčastnilo 58 delegátů. Součástí byla také konference s názvem Sociální dialog v oblasti těžebního průmyslu.

Sněm zahájil hlavním projevem předseda Rostislav Palička, který přednesl zprávu o činnosti odborového sdružení za uplynulý rok. Hovořil o situaci v OKD a informoval o stavu vyjednávání úprav kolektivní smlouvy. Svazový inspektor bezpečnosti práce Petr Vavroš seznámil delegáty se stavem bezpečnosti práce. Delegáti byli dále informováni o čerpání rozpočtu a byla přednesena zpráva revizní komise.

Čtěte také:
Česko páchá energetickou sebevraždu
Novela horního zákona vyvolala bouři

Sněmu se zúčastnilo rovněž vedení Odborového svazu PHGN. K delegátům postupně promluvili předseda Jan Sábel a první místopředseda svazu Jaromír Franta. Na tom, že situace v hornictví a energetice není jednoduchá, se shodli nejen odboráři, ale i zástupci OKD. Na sněm zavítal výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk, personální ředitelka Radka Naňáková a předseda představenstva PRISKO a.s. Marian Klásek. Pozvaní hosté se postupně vystřídali u mikrofonu a informovali přítomné o situaci OKD. V následné diskusi pak odpovídali na dotazy odborářů. Mzdy, budoucnost OKD a personální politika, byly nejčastější dotazy delegátů na vedení OKD.

Poté sněm pokračoval konferencí nazvanou Sociální dialog v oblasti těžebního průmyslu. Úvodní slovo patřilo předsedovi Odborového svazu PHGN Janu Sábelovi. Po něm se ujal slova výkonný ředitel Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu F. Ondruš. Následoval blok přednášek na téma “Předpokládaný vývoj těžby jednotlivých revírech do roku 2020”. Zástupci jednotlivých společností přednesli přednášky: Těžba v OKD a.s. do roku 2020, Rozvoj společnosti Severočeské doly a.s., Strategické suroviny ČR, Průmysl – jádro budoucnosti EU.

Druhý blok přednášek na téma “Dopady útlumu těžby na zaměstnanost, efektivita přijatých sociálních opatření, spolupráce s regionálními orgány”, přednesli předseda KHK Moravskoslezského kraje J. Březina, místopředseda OS PHGN Jaromír Franta a předseda Sdružení hornických odborů (SHO) Rostislav Palička. JUDr. Václav Amort ze zaměstnavatelského svazu seznámil přítomné se studií „Dopady útlumu na zaměstnanost v regionech“. Ukončení konference a závěrečné slovo patřilo předsedovi OS PHGN Janu Sábelovi.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech