OKD pokračuje v bezpečnostní kampani

Doba čtení:2 m, 19 s
Budova OKD. Foto: OKD

Budova OKD. Foto: OKD

Přestože se v černouhelné OKD loni v porovnání s výsledky roku 2014 podařilo výrazně snížit počet úrazů, další z cílů v oblasti bezpečnosti, nepřipustit smrtelné úrazy, se splnit nepodařilo. Proto firma pokračuje v bezpečnostní kampani zaměřené na zaměstnance.

Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark na konci loňského roku zdůraznil, že bezpečnost práce musí být I nadále na prvním místě. „Všichni musíme udělat maximum, abychom předcházeli rizikovým situacím a počet úrazů dále výrazně klesal. Úkolem číslo jedna v oblasti bezpečnosti je pak absolutní nula smrtelných úrazů,” uvedl s tím, že je naprosto nezbytné, aby si všichni v OKD, v dole i na povrchu, uvědomili odpovědnost za zdraví své i svých kolegů.“

V tomto duchu se nese obsah Bezpečnostní kampaně 2016 s ústředním mottem: „Upozorni kolegu na nebezpečnou situaci, zachráníš mu tím život, zdraví, práci“. Jako zcela zásadní je nepřipustit podmínky, ve kterých by mohl vzniknout smrtelný úraz. Dalším konkrétním cílem je ještě více snížit četnost úrazů.

Čtěte také:
OKD si musí pomoci hlavně sama
OKD nemůže v současné podobě přežít

Jedním z konkrétních kroků je „Program sdílení Skoronehod“. Termín skoronehoda je označení pro skutečnou událost, která nastala a při níž mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku. V rámci uvedeného programu může zaměstnanec upozornit na takovou událost, třeba i anonymně. Ti, kteří na hlášence uvedou své jméno, mohou být na svém závodě odměněni víkendovým ozdravným pobytem ve vybraných rekreačních zařízeních, případně navíc ohodnoceni nepeněžní poukázkou v hodnotě 1000 Kč, tzv. žolíkem. Na konci roku jsou pak všichni zařazeni do losování o týdenní ozdravný pobyt.

Značný vliv na bezpečnost práce má způsob komunikace mezi lidmi na pracovišti. Proto v rámci „Programu zkvalitnění komunikace a řízení kolektivů“ bude zapojen kvalifikovaný školitel. Jeho úkolem je zvýšit odbornou úroveň revírníků, mistrů a předáků v oblasti řízení kolektivů, psychologie práce a ve výchově k prevenci v oblasti bezpečnosti práce.

Vybraní zaměstnanci budou, stejně jako v loňském roce, seznamováni se smrtelnými riziky na pracovišti, a to prostřednictvím projektů „Šoková terapie“ a „Štramberk“. V nich půjde o podrobné seznámení se smrtelnými úrazy a nešťastnými událostmi, ke kterým došlo v uplynulém období, a také o praktické ukázky výbuchů a zapálení metanu a uhelného prachu. Zapomínat se nebude ani na další bezpečnostní rizika, tedy požáry či práci ve výškách. Důraz bude kladen i na vzájemnou informovanost zaměstnanců o pracovních úrazech v OKD. V důlních závodech budou také pokračovat měsíční bezpečnostní prověrky na pracovištích kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace.

Společnost chce své zaměstnance k bezpečné práci i pozitivně motivovat formou nepeněžních poukázek. Celkem bude v OKD připraveno 1140 poukázek. Ty se rozdělí na jednotlivé závody podle počtu zaměstnanců.

Mohlo by vás zajímat:
Další krok k těžbě ve vesmíru
Jsme fosilní civilizace a ještě dlouho budeme
O uhlí se často lže