Doba čtení:1 m, 21 s
Nejčastější příčina újmy na zdraví při práci v revíru se nezměnila. Při chůzi si vloni ublížilo padesát zaměstnanců Foto: OKD

V revíru společnosti OKD nepřišel vloni v důlních ani povrchových provozech v důsledku pracovního úrazu nikdo o život. Již druhým rokem po sobě se splnilo základní přání bezesporu všech lidí působících v hornictví, totiž dělat bez „smrťáků“. Český báňský úřad (ČBÚ) ostatně ocenil už předloňskou úroveň bezpečnosti v těžební firmě udělením Zlatého Permona.

„Mimořádných událostí jsme zaznamenali pět, byly to důlní požár, důlní otřes, závažný úraz a bohužel dvě úmrtí zaměstnanců. Ale smrtelný pracovní úraz nikoliv,“ uvedl pro Měsíčník Horník poradce vedoucího odboru řízení bezpečnosti Petr Svrčina. Co se samotného počtu mimořádných událostí týče, zdůraznil, že v roce 2020 se jich stalo nejméně od roku 2005.

V roce 2019 jich bylo celkem deset (včetně srpnového úderu blesku do těžní věže na šachtě ČSM-Sever a prosincového kybernetického útoku hackerů na počítačovou síť OKD), zato bez závažné újmy i „smrťáku“. „Bez nuly v kolonce smrtelných úrazů nemá smysl hodnotit oblast BOZP kladně,“ řekl Pavel Zajíček, který v předešlých letech vedl ve firmě odbor řízení bezpečnosti i kampaně k jejímu zvýšení.

Čtěte také:
Zájem zaměstnavatelů o horníky se zvyšuje
Seismická aktivita v revíru OKD

Pro rok 2021 je navržen plán, který počítá s těžbou téměř na úrovni roku 2020, ovšem s menším počtem zaměstnanců, cenově lepším sortimentem dobývaného uhlí, menším množstvím vyražených metrů, jistějšími plochami porubů z hlediska rizik s hlubinnou těžbou uhlí spojených, zejména záparů, důlních otřesů a geologických anomálií, ušetřením nákladů na deseti měsíců provozu Darkova, ČSA a jedné úpravny.